Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2012 Tom 6 Zeszyt 4

Recenzenci - 2012


Spis treści:

2012 Tom 6 Zeszyt 4, 62
w języku pl 
Małgorzata Tańska, Daniela Rotkiewicz, Natalia Bączek
Adsorpcyjne oczyszczanie tłuszczów posmażalniczych przeznaczonych do produkcji biodiesla
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 63
w języku pl 
Małgorzata Tańska, Daniela Rotkiewicz, Anna Urbalewicz
Charakterystyka tłuszczów posmażalniczych w aspekcie przydatności do produkcji biodiesla
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 64
w języku en 
Andrzej K. Hyżyk, Izabela Gunia
Żywieniowa podaż witamin w wybranej grupie dzieci przedszkolnych
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 65
w języku pl 
Sławomir Pietrzyk, Teresa Fortuna, Elżbieta Pabiś
Wpływ temperatury modyfikacji na utlenianie skrobi i jej właściwości fizyczno-chemiczne
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 66
w języku pl 
Natalia Rynkowska, Krzysztof Szoszkiewicz
Parametry płatków korony gatunków z rodzaju Batrachium jako potencjalne cechy identyfikacyjne
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 67
w języku pl 
Sylwia Bielińska-Nowak, Jacek Wójtowski, Piotr Ślósarz, Maria Markiewicz-Kęszycka
Budowa morfologiczna sutka owiec a jakość mikrobiologiczna ich mleka
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 68
w języku pl 
Sylwia Bielińska-Nowak, Jacek Wójtowski, Piotr Ślósarz, Maria Markiewicz-Kęszycka
Budowa morfologiczna sutka owiec a poziom wydajności ich mleka
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 69
w języku en 
Hanna Piekarska-Boniecka, Idzi Siatkowski, Halina Ratyńska
Analiza podobieństwa jednostek strukturalnych krajobrazu rolniczego na przykładzie flory i pasożytniczej entomofauny
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 70
w języku pl 
Gabriela Sąkol, Anna Niesler, Krzysztof Pawełko, Tomasz Trelka
Ocena rozwoju trzech odmian żurawki (Heuchera) na terenie pogórniczym Zagłębia Dąbrowskiego po zastosowaniu preparatu poprawiającego właściwości gleby i nawożenia mineralnego
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 71
w języku pl 
Piotr Gajewski
Właściwości fizyczne i wodne gleb sąsiadujących z odkrywką węgla brunatnego „Władysławów”
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 72
w języku pl 
Marian Gapiński, Ryszard Gnus
Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część I. Wielkość plonu
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 73
w języku pl 
Marian Gapiński, Ryszard Gnus
Wpływ sposobu zbioru pieczarek (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) z uprawy na podłożu fazy czwartej na plonowanie
Część II. Jakość plonu
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 74
w języku pl 
Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka
Aklimatyzacja azjatyckich gatunków drzewiastych z rodziny magnoliowatych (Magnoliaceae) w Polsce
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 75
w języku pl 
Włodzimierz Stempski
Wpływ sposobu przygotowania drewna na czas formowania ładunku forwarderem
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 76
w języku en 
Hubert Waligóra, Anna Weber, Witold Skrzypczak, Robert Idziak, Piotr Szulc, Marek Cichocki
Skuteczność chwastobójcza oraz selektywność mieszaniny substancji aktywnych dikamba + prosulfuron w różnych odmianach kukurydzy cukrowej (Zea mays ssp. saccharata Koern.)
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 77
w języku pl 
Marta Woźniak, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski
Ramnolipidy jako aktywna ochrona mikroorganizmów przed toksynami
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 78
w języku en 
Małgorzata Biniecka
Obecność węglowodorów w wodach podziemnych i ich wpływ na rozpuszczalność niektórych substancji
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 79
w języku pl 
Agnieszka Tomkowiak, Dorota Weigt, Alicja Szabelska, Joanna Zyprych, Zbigniew Broda, Idzi Siatkowski
Analiza zróżnicowania genetycznego odmian i klonów koniczyny białej (Trifolium repens L.) z użyciem markerów RAPD
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 80
w języku en 
Jolanta Gawałek, Piotr Wesołowski
Badanie właściwości reologicznych wodnych roztworów kazeinianu sodu
2012 Tom 6 Zeszyt 4, 81
w języku pl 
Jan Pyrcz, Ryszard Kowalski, Bożena Danyluk, Agnieszka Bilska
Technologiczna przydatność preparatów transglutaminazy w produkcji szynki parzonej

Znaleziono 20 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml