Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Wojtkowiak, Barbara Piszcz, Krzysztof Zembrowski
Drgania mechaniczne emitowane przez pilarkę spalinową Husqvarna 357xp z rezonansowym układem wydechowym
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wykorzystanie znanego rozwiązania stosowanego od dawna w technice motoryzacyjnej w celu uzyskania korzystniejszej charakterystyki zewnętrznej silnika pilarki (większych parametrów mocy maksymalnej i korzystniejszego przebiegu momentu obrotowego). Przedmiotem badania była pilarka Husqvarna 357XP, wyposażona w modyfikowany rezonansowy układ wydechowy. Układ został zaprojektowany w Katedrze Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z wykorzystaniem istniejącej już jednostki napędowej. Celem opracowania była ocena drgań mechanicznych (wibracji) rejestrowanych na uchwytach pilarki Husqvarna 357XP w trzech reżimach pracy. Badania przeprowadzono na tej samej pilarce wyposażonej w oryginalny tłumik i zmodyfikowany układ rezonansowy w trzech wariantach. Można stwierdzić, że wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w układzie wydechowym wpłynęło istotnie na wzrost mocy i momentu obrotowego badanej pilarki. Na podstawie otrzymanych wyników można zaobserwować, że przyspieszenia drgań zarówno na uchwycie sterującym jak i podtrzymującym pilarki w przypadku zastosowania modyfikowanego układu wydechowego istotnie się różnią od przyspieszenia drgań pilarki z tłumikiem oryginalnym. Zastosowanie układu rezonansowego w systemie wydechowym pilarki prowadzi do zwiększenia drgań mechanicznych wytwarzanych przez urządzenie. Należy jednak zauważyć, że wielkość dopuszczalnej normy jest przekroczona zarówno w przypadku pilarki z tłumikiem oryginalnym, jak i z zastosowanym układem wydechowym. Drgania pilarki z rezonansowym tłumikiem na uchwycie podtrzymującym są większe od drgań pilarki z oryginalnym tłumikiem średnio o 28%, a na uchwycie sterującym – o 27%.

 

Słowa kluczowe: spalinowa pilarka łańcuchowa, rezonansowy układ wydechowy, drgania, pomiary wibracji w reżimach pracy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojtkowiak, Roman, et al. "Drgania mechaniczne emitowane przez pilarkę spalinową Husqvarna 357xp z rezonansowym układem wydechowym." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #61.
APA Roman Wojtkowiak1, Barbara Piszcz2, Krzysztof Zembrowski3 (2012). Drgania mechaniczne emitowane przez pilarkę spalinową Husqvarna 357xp z rezonansowym układem wydechowym. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #61
ISO 690 WOJTKOWIAK, Roman, PISZCZ, Barbara, ZEMBROWSKI, Krzysztof. Drgania mechaniczne emitowane przez pilarkę spalinową Husqvarna 357xp z rezonansowym układem wydechowym. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #61.
Adres do korespondencji:
Roman Wojtkowiak
Katedra Techniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: rowojtko@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.05.2012