Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Mazur, Artur Chrzanowski, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Paweł Rutkowski
Propozycja postępowania ochronnego i gospodarczego w lasach ze stanowiskami występowania pogrzybnicy Mannerheima (Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827) (Coleoptera, Staphylinidae)
Streszczenie.

Pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827) jest gatunkiem chrząszcza z rodziny kusakowatych (Staphylinidae) zamieszczonym na liście bezkręgowców chronionych w europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. W Polsce podlega ochronie prawnej od 2004 roku. W pracy zestawiono dotychczas znane stanowiska występowania O. mannerheimi w Polsce oraz scharakteryzowano nowe stanowiska z Nadleśnictw Białowieża i Starachowice. Dane o nowych stanowiskach uzyskano z inwentaryzacji dzikiej fauny i flory (w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej UE) przeprowadzonej na obszarach administrowanych przez PGL Lasy Państwowe w latach 2006-2007. Podczas inwentaryzacji stwierdzono występowanie O. mannerheimi w 50 wydzieleniach Nadleśnictwa Białowieża i dwóch wydzieleniach Nadleśnictwa Starachowice. Dla wszystkich stanowisk podano charakterystykę drzewostanu i warunków siedliskowych, na podstawie których dokonano analizy preferencji gatunku w stosunku do typów środowisk leśnych, oraz zaproponowano postulaty ochrony gatunku na zagospodarowanych obszarach leśnych.

Słowa kluczowe: Oxyporus mannerheimi, Natura 2000, rozmieszczenie w Polsce, preferencje środowiskowe, postępowanie ochronne
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_60.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazur, Andrzej, et al. "Suggested methods for protective and commercial management in the forests with stands of Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827 (Coleoptera, Staphylinidae)." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #60.
APA Andrzej Mazur1, Artur Chrzanowski1, Robert Kuźmiński1, Andrzej Łabędzki1, Paweł Rutkowski2 (2012). Suggested methods for protective and commercial management in the forests with stands of Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827 (Coleoptera, Staphylinidae). Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #60
ISO 690 MAZUR, Andrzej, et al. Suggested methods for protective and commercial management in the forests with stands of Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827 (Coleoptera, Staphylinidae). Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #60.
Adres do korespondencji:
Andrzej Mazur
Katedra Entomologii Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: andrzejm@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.05.2012