Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dieter F. Giefing, Mariusz Bembenek, Marek Gackowski, Witold Grzywiński, Zbigniew Karaszewski, Izabela Klentak, Jacek Kosak, Piotr S. Mederski, Sylwia Siewert
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań
Streszczenie.

Badania procesów technologicznych pozyskiwania drewna prowadzone w wielu ośrodkach naukowych umożliwiły opracowanie zróżnicowanych metod badań. Celem niniejszej publikacji jest sformułowanie koncepcji metod prowadzenia badań związanych z oceną procesów technologicznych pozyskiwania drewna uwzględniającą aspekty: ekologiczny, ergonomiczny oraz ekonomiczny (3E). Szczególnie wiele uwagi poświęcono aspektom ekologicznym, których metodyka badań dotychczas zastała opublikowana w ograniczonym zakresie. Zasady prowadzenia badań, zarówno ekologicznych, jak i ergonomicznych i ekonomicznych, omówiono z wykorzystaniem literatury przedmiotu. Przykładowe wyniki badań wskazują na celowość prowadzenia wieloaspektowych ocen procesów technologicznych i jednocześnie dokumentują korzyści wynikające ze stosowania zmechanizowanych procesów technologicznych pozyskiwania drewna.

 

Słowa kluczowe: pozyskiwanie drewna w trzebieżach, aspekty: ekologiczny, ergonomiczny i ekonomiczny pozyskiwania drewna w trzebieżach, ocena procesów technologicznych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Giefing, Dieter F., et al. "Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #59.
APA Dieter F. Giefing1, Mariusz Bembenek1, Marek Gackowski1, Witold Grzywiński1, Zbigniew Karaszewski2, Izabela Klentak1, Jacek Kosak1, Piotr S. Mederski1, Sylwia Siewert1 (2012). Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #59
ISO 690 GIEFING, Dieter F., et al. Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #59.
Adres do korespondencji:
Dieter F. Giefing
Katedra Użytkowania Lasu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 A
60-625 Poznań
Poland
e-mail: dieter.giefing@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.05.2012