Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Kornelia Polek-Duraj
Poziom wypadków przy pracy w zakładach przerobu drewna Śląska Opolskiego
Streszczenie.

W artykule przedstawiono krótką charakterystykę przemysłu tartacznego
z uwzględnieniem poziomu wypadków przy pracy w wybranych zakładach przerobu drewna usytuowanych na terenie Śląska Opolskiego. Wskazano również najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy oraz zagrożenia zawodowe. Na podstawie przeprowadzonej analizy można wnioskować, iż poziom wypadków w przemyśle tartacznym nadal jest dość wysoki, a podstawową tego przyczyną są niewłaściwe zachowania pracowników oraz wykonywanie pracy często na przestarzałym, wyeksploatowanym sprzęcie.

 

Słowa kluczowe: wypadki przy pracy, czynniki szkodliwe i uciążliwe, przemysł tartaczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_56.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Polek-Duraj, Kornelia. "Poziom wypadków przy pracy w zakładach przerobu drewna Śląska Opolskiego." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #56.
APA Kornelia Polek-Duraj (2012). Poziom wypadków przy pracy w zakładach przerobu drewna Śląska Opolskiego. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #56
ISO 690 POLEK-DURAJ, Kornelia. Poziom wypadków przy pracy w zakładach przerobu drewna Śląska Opolskiego. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #56.
Adres do korespondencji:
Kornelia Polek-Duraj
Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego
Politechnika Opolska
ul. Waryńskiego 4
45-047 Opole
Poland
e-mail: k.polek-duraj@po.opole.pl
Zaakceptowano do druku: 16.04.2012