Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Mateusz Rawski, Alicja Szczyrkowska, Jędrzej Sypniewski, Bartosz Kierończyk, Bartosz Skalski, Damian Józefiak
Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach
Streszczenie.

 

Przypadki infekcji bakteryjnych powodowanych kontaktem z żółwiami wodno-lądowymi stwierdzano w USA, Japonii i wielu innych krajach. W Polsce temat zagrożenia mikrobiologicznego niesionego przez gady utrzymywane w warunkach domowych jest rzadko poruszanym zagadnieniem. Dotychczas brak informacji na temat wpływu probiotyków na populację potencjalnie szkodliwych Enterobacteriaceae w przewodzie pokarmowym i środowisku żółwi. Celem przeprowadzonych badań było poznanie zagrożenia mikrobiologicznego związanego z chowem i hodowlą żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) oraz ocena możliwości użycia probiotyków w redukcji potencjalnie niebezpiecznej dla człowieka mikroflory jelitowej tego gatunku. Zwierzętom podawano doustnie probiotyk zawierający spory bakterii Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że woda w zbiornikach jest rezerwuarem potencjalnie patogennej dla ludzi mikroflory. Na podstawie zmian w mikroflorze wody w akwaterrariach stwierdzono tendencje we wzroście ogólnej liczby bakterii, w tym bakterii kwasu mlekowego i bakterii o dużych wymaganiach pokarmowych, oraz w zmniejszaniu się ogólnej liczby Enterobacteriaceae, w tym Escherichia coli serotyp O157:H7.

 

Słowa kluczowe: żółw czerwonolicy, mikroflora, probiotyki
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rawski, Mateusz, et al. "Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #55.
APA Mateusz Rawski, Alicja Szczyrkowska, Jędrzej Sypniewski, Bartosz Kierończyk, Bartosz Skalski, Damian Józefiak (2012). Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #55
ISO 690 RAWSKI, Mateusz, et al. Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #55.
Adres do korespondencji:
Mateusz Rawski
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 33
60-637 Poznań
Poland

e-mail: matamanx@tlen.pl
Zaakceptowano do druku: 26.03.2012