Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Leszek Solecki
Charakterystyka całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na wibrację ogólną w aspekcie rodzaju wykonywanych prac rolnych i transportowych
Streszczenie.

Celem pracy była ocena higieniczna ekspozycji rolników na wibrację ogólną w aspekcie rodzaju wykonywanych prac rolnych i transportowych w okresie całego roku. Do badań wytypowano 20 gospodarstw rolnych użytkujących ziemię orną, o powierzchni powyżej 10 ha, prowadzących produkcję mieszaną (roślinno-zwierzęcą). Zakres badań obejmował: pomiary drgań mechanicznych (przyspieszenie) na siedziskach pojazdów rolniczych podczas różnych prac polowych i transportowych, chronometraż czasu ekspozycji na drgania, określenie stopnia udziału ekspozycji cząstkowej na drgania podczas określonych prac rolnych i transportowych względem całkowitej miesięcznej ekspozycji na drgania ogólne (dawki drgań). Badania wykazały, że największe wartości przyspieszeń drgań są emitowane podczas prac rolnych i transportowych odbywających się ze zwiększoną prędkością roboczą po utwardzonych i nierównych podłożach i umiejscowione są głównie w płaszczyźnie pionowej. Obliczone średnie wartości dawek drgań (d) w poszczególnych miesiącach roku oraz średnie czasy trwania ekspozycji na drgania w tych miesiącach wykazują, że rolnicy najbardziej są narażeni na drgania ogólne występujące w miesiącach letnio-jesiennych (od sierpnia do listopada) oraz w kwietniu. Najmniejsze wartości dawek drgań przypadają na miesiące zimowe: grudzień, styczeń i luty. Analiza stopnia udziału ekspozycji cząstkowej na drgania ogólne podczas poszczególnych prac rolnych i transportowych pozwala stwierdzić, że wielkość uzyskiwanych dawek jest zależna przede wszystkim od poziomu drgań powstających podczas wykonywania określonej pracy rolnej czy transportowej, w mniejszym zaś stopniu od czasu trwania ekspozycji na drgania. Uzyskane wyniki badań mają duży wymiar poznawczy oraz praktyczny (w zakresie zapobiegania nadmiernej ekspozycji na drgania).

 

Słowa kluczowe: wibracja ogólna, ekspozycja całoroczna, prace rolne i transportowe, przyspieszenie drgań, dawka drgań, rolnicy indywidualni
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Solecki, Leszek. "Charakterystyka całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na wibrację ogólną w aspekcie rodzaju wykonywanych prac rolnych i transportowych." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #53.
APA Leszek Solecki (2012). Charakterystyka całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na wibrację ogólną w aspekcie rodzaju wykonywanych prac rolnych i transportowych. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #53
ISO 690 SOLECKI, Leszek. Charakterystyka całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na wibrację ogólną w aspekcie rodzaju wykonywanych prac rolnych i transportowych. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #53.
Adres do korespondencji:
Leszek Solecki
Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Poland
e-mail: solecki20@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 16.03.2012