Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa
Level of workload in timber harvesting of thinned pine stands with the use of processors aggregated with farm tractors
Streszczenie.

Przedmiotem badań było określenie poziomu uciążliwości pracy związanej z pozyskaniem drewna w selekcyjnych trzebieżach wczesnych i późnych drzewostanów sosnowych.
W trakcie zabiegów zastosowano ręczno-maszynową technologię pracy w ramach systemu drewna krótkiego. Ścinka i obalanie drzew były realizowane przez pilarza z kilkuletnim stażem pracy. Do okrzesywania i przerzynki drewna zastosowano procesory NIAB 5-15 oraz HYPRO 450 wyposażone w sterowane radiowo przez operatora wciągarki linowe wykorzystywane w pierwszym etapie zrywki. Wydatek energetyczny określono na podstawie wentylacji płuc. Pomiary wykonano miernikiem wydatku MWE-1 produkcji polskiej. Przeciętny wydatek energetyczny podczas pracy drwala w technologii z procesorem wyniósł około 26,2 kJ/min, podczas gdy przeciętny wydatek energetyczny operatora procesora wyniósł 13,8 kJ/min. Analizy kosztu energetycznego wykonywanych prac wskazują na relatywnie niewielkie obciążenia operatora procesora oraz znaczne zmniejszenie obciążeń pilarza współpracującego z procesorem. Jednak, ze względu na występowanie pojedynczych operacji wymagających znacznego zaangażowania fizycznego, pracę na obu stanowiskach można kwalifikować jako ciężką.

 

Słowa kluczowe: wydatek energetyczny, drwal, operator procesora, trzebieże wczesne i późne, system drewna krótkiego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_50.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Leszczyński, Krzysztof, et al. "Level of workload in timber harvesting of thinned pine stands with the use of processors aggregated with farm tractors." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #50.
APA Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa (2012). Level of workload in timber harvesting of thinned pine stands with the use of processors aggregated with farm tractors. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #50
ISO 690 LESZCZYńSKI, Krzysztof, STAńCZYKIEWICZ, Arkadiusz, SOWA, Janusz M.. Level of workload in timber harvesting of thinned pine stands with the use of processors aggregated with farm tractors. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #50.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Leszczyński
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Poland
e-mail: rlleszcz@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2012