Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska, Magdalena Rybus-Zając, Anita Schroeter-Zakrzewska
Zawartość barwników chloroplastowych i sacharydów w liściach zawilca wieńcowatego (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’ po zastosowaniu benzyloadeniny i kwasu giberelinowego
Streszczenie.

Przed sadzeniem bulwy zawilca wieńcowatego moczono przez 24 h w wodzie lub kwasie giberelinowym (GA3) i w benzyloadeninie (BA) w trzech stężeniach: 50, 100 i 150 mg·dm-3. Począwszy od 10. aż do 16. tygodnia uprawy, w odstępach tygodniowych, z roślin pobierano liście, służące do przygotowania naważek do oznaczeń zawartości sacharydów i barwników: chlorofilu (całkowita zawartość) i karotenoidów. Kwas giberelinowy i benzyloadenina stymulowały tworzenie się chlorofilu i karotenoidów oraz gromadzenie cukrów w liściach.

 

Słowa kluczowe: Anemone coronaria, regulatory wzrostu, cukry, chlorofil, karotenoidy
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata, et al. "Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy anemone (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’ after application of benzyladenine and gibberellic acid." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #44.
APA Beata Janowska1, Magdalena Rybus-Zając2, Anita Schroeter-Zakrzewska1 (2012). Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy anemone (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’ after application of benzyladenine and gibberellic acid. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #44
ISO 690 JANOWSKA, Beata, RYBUS-ZAJąC, Magdalena, SCHROETER-ZAKRZEWSKA, Anita. Content of chloroplast pigments and saccharides in leaves of poppy anemone (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’ after application of benzyladenine and gibberellic acid. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #44.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.02.2012