Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Domagalski, Joanna Sobczak
Metoda oceny wybranych elementów dobrostanu kur w alternatywnym systemie utrzymania
Streszczenie.

Podjęto próbę oceny dobrostanu kur nieśnych w alternatywnym systemie utrzymania. W metodach oceny dobrostanu zwierząt uwzględnia się głównie aspekty behawioralne i zdrowotne. Przedstawiona ocena uwzględnia zalecenia zawarte w stosowanej w krajach UE punktowej metodzie TGI-200, służącej do oceny zgodności budynków inwentarskich i technologii chowu z przepisami oraz z ustalonymi w wyniku badań wymaganiami kur. Oceniając dobrostan, skoncentrowano się na następujących obszarach funkcjonalnych: warunki poruszania się, pobieranie paszy, zachowania stadne, warunki odpoczynku, komfort bytowania, warunki gniazdowania, higiena stada, opieka nad stadem.

Słowa kluczowe: kury, dobrostan, dziobanie, pobieranie paszy, gniazdowanie, higiena stada, wysiadywanie jaj
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_40.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Domagalski, Zbigniew, and Joanna Sobczak. "Metoda oceny wybranych elementów dobrostanu kur w alternatywnym systemie utrzymania." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #40.
APA Zbigniew Domagalski, Joanna Sobczak (2012). Metoda oceny wybranych elementów dobrostanu kur w alternatywnym systemie utrzymania. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #40
ISO 690 DOMAGALSKI, Zbigniew, SOBCZAK, Joanna. Metoda oceny wybranych elementów dobrostanu kur w alternatywnym systemie utrzymania. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #40.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Domagalski
Zakład Inżynierii Produkcji Zwierzęcej i Dobrostanu Zwierząt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
Poland
e-mail: jsobczak@ibmer.waw.pl
Zaakceptowano do druku: 23.01.2012