Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2012 Tom 6 Zeszyt 3

Spis treści:

2012 Tom 6 Zeszyt 3, 40
w języku pl 
Zbigniew Domagalski, Joanna Sobczak
Metoda oceny wybranych elementów dobrostanu kur w alternatywnym systemie utrzymania
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 41
w języku en 
Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński, Katarzyna Gruza
Ocena rodów męskich i linii żeńskich koni czystej krwi arabskiej wyhodowanych w Polsce na podstawie ich sukcesów pokazowych
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 42
w języku en 
Jacek Zwierzyński, Leszek Bednorz
Regionalny Program Ochrony i Restytucji Jarzębu Brekinii (Sorbus torminalis) na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w latach 2010-2013
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 43
w języku pl 
Agata Bartkowiak, Joanna Lemanowicz
Chemical properties of selected soil profiles of the Unisław Basin against the enzymatic activity
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 44
w języku en 
Beata Janowska, Magdalena Rybus-Zając, Anita Schroeter-Zakrzewska
Zawartość barwników chloroplastowych i sacharydów w liściach zawilca wieńcowatego (Anemone coronaria L.) ‘Sylphide’ po zastosowaniu benzyloadeniny i kwasu giberelinowego
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 45
w języku pl 
Bartosz Markiewicz, Anna Golcz, Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber
Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 46
w języku en 
Lilla Mielnik, Jacek Czekała
Występowanie wapnia, magnezu i żelaza w osadach dennych jezior lobeliowych
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 47
w języku pl 
Magdalena Rybus-Zając
Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy w siewkach ogórka
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 48
w języku pl 
Krzysztof Jabłoński, Karol Chlebowski
Struktura czasu roboczego i wydajności pracy podczas pakietowania pozostałości zrębowych pakieciarką John Deere 1490E
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 49
w języku pl 
Krzysztof Leszczyński, Piotr Pyzia
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy pilarką łańcuchową z zastosowaniem metod REBA oraz RULA
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 50
w języku pl 
Krzysztof Leszczyński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Janusz M. Sowa
Level of workload in timber harvesting of thinned pine stands with the use of processors aggregated with farm tractors
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 51
w języku pl 
Grzegorz Szewczyk
Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 52
w języku en 
Wojciech Andrzejewski, Jan Mazurkiewicz, Antoni Przybył, Janusz Golski, Katarzyna Przybylska
Ichtiofauna rzeki Postomia w Parku Narodowym „Ujście Warty” (zachodnia Polska)
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 53
w języku pl 
Leszek Solecki
Charakterystyka całorocznej ekspozycji rolników indywidualnych na wibrację ogólną w aspekcie rodzaju wykonywanych prac rolnych i transportowych
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 54
w języku pl 
Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Małgorzata Pociejewska
Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 55
w języku pl 
Mateusz Rawski, Alicja Szczyrkowska, Jędrzej Sypniewski, Bartosz Kierończyk, Bartosz Skalski, Damian Józefiak
Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych (Trachemys scripta elegans) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 56
w języku pl 
Kornelia Polek-Duraj
Poziom wypadków przy pracy w zakładach przerobu drewna Śląska Opolskiego
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 57
w języku pl 
Anna Jama, Władysław Nowak
Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plony i cechy biometryczne wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.)
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 58
w języku pl 
Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna
Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 59
w języku pl 
Dieter F. Giefing, Mariusz Bembenek, Marek Gackowski, Witold Grzywiński, Zbigniew Karaszewski, Izabela Klentak, Jacek Kosak, Piotr S. Mederski, Sylwia Siewert
Ocena procesów technologicznych pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych drzewostanów sosnowych. Metodologia badań
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 60
w języku en 
Andrzej Mazur, Artur Chrzanowski, Robert Kuźmiński, Andrzej Łabędzki, Paweł Rutkowski
Propozycja postępowania ochronnego i gospodarczego w lasach ze stanowiskami występowania pogrzybnicy Mannerheima (Oxyporus mannerheimi Gyll., 1827) (Coleoptera, Staphylinidae)
2012 Tom 6 Zeszyt 3, 61
w języku pl 
Roman Wojtkowiak, Barbara Piszcz, Krzysztof Zembrowski
Drgania mechaniczne emitowane przez pilarkę spalinową Husqvarna 357xp z rezonansowym układem wydechowym

Znaleziono 22 rekordy
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml