Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych
Streszczenie.

W naukach geograficznych do charakterystyki geokompleksów, planowania krajobrazowego są stosowane mierniki liczbowe, które m.in. charakteryzują kształt jednostek przestrzennych. Mierniki te są stosowane również w urządzeniach rolnych, gdzie przedmiotem badań jest kształt działki, kształt rozłogu gospodarstwa lub kształt wsi. W pracy podjęto próbę zastosowania powyższych mierników do liczbowej charakterystyki typowych kształtów wsi, które powstały do końca XVIII wieku. Podjęto również próbę określenia przydatności przebadanych mierników do analizy typowych kształtów wsi. Wybrane do badań mierniki kształtu brały pod uwagę różne elementy geometryczne wsi. Obliczone mierniki wyraziły liczbowo stopień zbliżenia kształtów wsi do odpowiednich wzorców. Przeprowadzona analiza potwierdza celowość zastosowania liczbowych metod badania kształtów wsi powstających w badanym okresie, jednak z pewnymi ograniczeniami. Najwierniej ze wszystkich przeanalizowanych mierników kształty wsi charakteryzują wskaźnik Kostrubca i wskaźnik Mielewczyka.

 

Słowa kluczowe: kształty wsi, wskaźniki i współczynniki kształtu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Oliskiewicz-Krzywicka, Anna. "Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #38.
APA Anna Oliskiewicz-Krzywicka (2012). Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #38
ISO 690 OLISKIEWICZ-KRZYWICKA, Anna. Zwartość obszaru i rozwój granic typowych wsi do końca XVIII wieku w świetle mierników liczbowych. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #38.
Adres do korespondencji:
Anna Oliskiewicz-Krzywicka
Katedra Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94 C
60-649 Poznań
Poland
e-mail: olaolis@ up.poznan.p
Zaakceptowano do druku: 20.01.2012