Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marek Jakubowski, Mariusz Sławomir Kubiak
Modelowanie CFD jako narzędzie wspomagania optymalizacji procesu i konstrukcji w praktyce produkcyjnej
Streszczenie.

Współczesna praktyka produkcyjna przemysłu spożywczego, bez względu na branżę przetwórstwa, ukierunkowana jest na poszukiwania rozwiązań umożliwiających redukcje kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów procesu technologicznego. Tradycyjne podejście przetwórców oparte na niezmienności wypracowanych wzorców technologicznych ustępuje działaniom zmierzającym do pewnej optymalizacji procesu technologicznego, której jednym z podstawowych kryteriów jest ograniczenie kosztochłonności realizacji operacji.
Z drugiej jednak strony uwydatnia się na coraz szerszą skalę konieczność sprostania rosnącym wymaganiom jakościowym, w tym zdrowotnym, przy zachowaniu tradycyjnego charakteru produktu. W niniejszej pracy przedstawiono ogólny zarys jednej z wielu metod modelowania numerycznego (w tym przypadku jest to CFD – ang. Computational Fluid Dynamics) jako swego rodzaju narzędzia wspomagającego optymalizację istniejącego procesu technologicznego zarówno w kwestii zmian parametrów realizacji poszczególnych operacji, jak i wytycznych dotyczących zmian konstrukcyjnych stosowanych maszyn i aparatów. Zaprezentowano sposób wykorzystania modelowania CFD na przykładzie operacji wędzenia zasadniczego w komorze wędzarniczej jednowózkowej elektrycznej model KWP-1etz produkowanej przez firmę PEK-MONT Sp. z o.o. Modelowanym procesem w tym przypadku był przepływ mieszaniny powietrza i dymu w komorze. W modelu zadeklarowano trzy przykładowe odwzorowania geometryczne wsadu. Do budowy modelu wykorzystano oprogramowanie firmy ANSYS w postaci modułu ANSYS Mechanical, a do przygotowania samej symulacji, obliczeń i obróbki wyników – narzędzia CFD o nazwie CFX w wersji 12.1. W wyniku zrealizowanych obliczeń otrzymano przestrzenne rozkłady prędkości mieszaniny oraz tory ruchu cząstek dymu. Na tej podstawie przeprowadzono analizę, określając równomierność przepływu mieszaniny wewnątrz komory z uwzględnieniem przestrzeni, w których występują „martwe strefy”.

Słowa kluczowe: modelowanie CFD, wędzenie zasadnicze, komora wędzarnicza
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jakubowski, Marek, and Mariusz Sławomir Kubiak. "Modelowanie CFD jako narzędzie wspomagania optymalizacji procesu i konstrukcji w praktyce produkcyjnej." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #31.
APA Marek Jakubowski, Mariusz Sławomir Kubiak (2012). Modelowanie CFD jako narzędzie wspomagania optymalizacji procesu i konstrukcji w praktyce produkcyjnej. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #31
ISO 690 JAKUBOWSKI, Marek, KUBIAK, Mariusz Sławomir. Modelowanie CFD jako narzędzie wspomagania optymalizacji procesu i konstrukcji w praktyce produkcyjnej. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #31.
Adres do korespondencji:
Marek Jakubowski
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
Poland
e-mail: marek.jakubowski@tu.koszalin.pl
Zaakceptowano do druku: 13.01.2012