Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Wolna-Maruwka, Krzysztof Pilarski, Jacek Dach
Wpływ dodatku gliceryny surowej na liczebność wybranych grup mikroorganizmów podczas kompostowania osadu ściekowego z trocinami oraz różnymi rodzajami słomy
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu dodatku różnych dawek gliceryny na niektóre parametry procesu kompostowania osadu ściekowego ze słomą (pszenna, łubinową i kukurydzianą) oraz z trocinami. Doświadczenie przeprowadzono w czterokomorowym, izotermicznym bioreaktorze, wyposażonym w czujniki do stałej rejestracji niektórych parametrów procesu kompostowania, np. temperatury czy stężenia wydzielanego amoniaku. Badania dotyczyły oznaczenia w kompostowanych bioodpadach ogólnej liczby bakterii heterotroficznych, promieniowców, grzybów pleśniowych, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, jak również liczby jaj helmintów (ATT). Ponadto w kompostowanym materiale dokonywano analizy poziomu aktywności dehydrogenaz, temperatury, pH i stężenia wydzielanego amoniaku. Uzyskane wyniki dowodzą, że mimo zmian zachodzących w procesie kompostowania liczebność promieniowców i grzybów pleśniowych pozostała na stałym poziomie. Stwierdzono, że proces kompostowania przyczynił się do zmniejszenia ogólnej liczby bakterii i całkowitej eliminacji pałeczek należących do rodziny Enterobacteriaceae. Wysoki poziom aktywności dehydrogenaz w trakcie prowadzonych badań świadczyć może z kolei o bardzo dużej skuteczności mineralizacji materii organicznej kompostowanych bioodpadów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kompostowanie gliceryny z osadem ściekowym i dodatkiem strukturotwórczych materiałów, takich jak słoma czy trociny, jest skutecznym sposobem ich utylizacji i stwarza możliwości ich dalszego zagospodarowania na cele rolnicze. Nie stwierdzono, aby wielkość dawek gliceryny wywierała istotny statystycznie wpływ na mikrobiologiczne i biochemiczne parametry kompostowania. Ponadto, końcowe produkty uzyskane w wyniku powyższego procesu charakteryzowały się podobnym stosunkiem C/N, wartością NH3, jak również aktywnością metaboliczną drobnoustrojów. Na podstawie uzyskanych wyników badań można więc wnioskować, że kompostowanie gliceryny stanowi skuteczny i przyjazny dla środowiska sposób jej zagospodarowania, co ma istotne znaczenie w związku ze zwiększeniem produkcji biodiesla, a ponadto jest sposobem na pozyskanie cennego nawozu o znacznym potencjale ekologicznym.

Słowa kluczowe: mikroorganizmy, dehydrogenazy, odpady, kompost, bioreaktor, gliceryna
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_28.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wolna-Maruwka, Agnieszka, et al. "Impact of crude glycerol on numbers of selected microorganisms during composting of sewage sludge with sawdust and different types of straws." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #28.
APA Agnieszka Wolna-Maruwka1, Krzysztof Pilarski2, Jacek Dach2 (2012). Impact of crude glycerol on numbers of selected microorganisms during composting of sewage sludge with sawdust and different types of straws. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #28
ISO 690 WOLNA-MARUWKA, Agnieszka, PILARSKI, Krzysztof, DACH, Jacek. Impact of crude glycerol on numbers of selected microorganisms during composting of sewage sludge with sawdust and different types of straws. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #28.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Wolna-Maruwka
Department of General and Environmental Microbiology
Poznań University of Life Sciences
ul. Szydłowska 50
60-656 Poznań
Poland
e-mail: amaruwka@interia.pl
Zaakceptowano do druku: 2.01.2012