Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała
Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego
Streszczenie.

The laboratory study was carried out at Agronomy Department of Poznań University of Life Sciences. The research material was obtained from a field experiment with yellow lupine variety ‘Mister’. The first factor was water variant: non-irrigated and irrigated object, the second – soil tillage system: ploughing, no-ploughing and zero tillage. Sprinkling irrigation significantly decreased vigour and sowing value. Zero tillage plants had the lowest weight of 1000 seeds and the highest germination energy.

Słowa kluczowe: sprinkling irrigation, ploughing tillage, no-ploughing tillage, zero tillage, vigour, germination energy, germination capacity
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_26.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Faligowska, Agnieszka, and Jerzy Szukała. "Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #26.
APA Agnieszka Faligowska, Jerzy Szukała (2012). Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #26
ISO 690 FALIGOWSKA, Agnieszka, SZUKAłA, Jerzy. Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #26.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Faligowska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: faliga@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 2.01.2012