Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Trzaskowska
Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast – nowe nurty w projektowaniu
Streszczenie.

Zainteresowanie roślinnością synantropijną w mieście dotychczas było w gestii badań florystycznych i fitosocjologicznych, sporadycznie podejmowano aspekt estetyczny czy konieczność zachowania tej roślinności w miastach. Kryzys ekologiczny spowodował, że zaczęto dostrzegać potrzebę włączenia roślinności synantropijnej w system terenów otwartych. W latach pięćdziesiątych XX wieku pojawił się nurt environmental art, wykorzystujący rośliny synantropijne w założeniach ogrodowych. Od niedawna są one stosowane w ogrodach new-tech, założeniach naturalistycznych, tzw. dzikich ogrodach. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni, zaprezentowano różne nurty projektowania oraz przykłady terenów zieleni, w których taką roślinność można wprowadzić.

 

 

Słowa kluczowe: parki ekologiczne, łąki kwietne, ekstensywne ogrody na dachach
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_20.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Trzaskowska, Ewa. "Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast – nowe nurty w projektowaniu." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #20.
APA Ewa Trzaskowska (2012). Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast – nowe nurty w projektowaniu. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #20
ISO 690 TRZASKOWSKA, Ewa. Zastosowanie roślinności synantropijnej w kształtowaniu terenów zieleni miast – nowe nurty w projektowaniu. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #20.
Adres do korespondencji:
Ewa Trzaskowska
Katedra Kształtowania Krajobrazu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
ul. Konstantynów 1 H
20-950 Lublin
Poland
e-mail: etrzaskowska@kul.pl
Zaakceptowano do druku: 8.11.2011