Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Klaudia Borowiak, Stanisława Korszun
Badania parametrów aktywności fotosyntetycznej wybranych odmian winorośli w odniesieniu do ich plonowania
Streszczenie.

Badania aktywności fotosyntezy, zawartości chlorofilu i powierzchni liści były prowadzone w 2010 roku na dziewięciu odmianach zróżnicowanych pod względem plonowania jagód. W pracy analizowano również powiązania pomiędzy tymi parametrami. Badania wykazały różnice w poziomach parametrów aktywności fotosyntetycznej pomiędzy wybranymi odmianami winorośli. Wysoki poziom aktywności fotosyntezy netto był zwykle powiązany z dużą wydajnością CO2 w trakcie procesu fotosyntezy, w związku z dużą przewodnością aparatów szparkowych. Aktywność fotosyntezy i wielkość liści nie były ze sobą powiązane. Specyficzna powierzchnia liści nie była zróżnicowana pomiędzy odmianami. W przypadku niektórych odmian stwierdzono powiązanie wysokich poziomów aktywności fotosyntezy z obfitym plonowaniem, podczas gdy inne odmiany wykazywały słabe plonowanie i/lub małe powierzchnie liści.

Słowa kluczowe: odmiany winorośli, aktywność fotosyntezy netto, przewodność aparatów szparkowych, wewnętrzne stężenie CO2, chlorofil, powierzchnia liści
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_8.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borowiak, Klaudia, and Stanisława Korszun. "Investigations of photosynthetic activity parameters in relation to berries yield of selected grapevine cultivars." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #8.
APA Klaudia Borowiak1, Stanisława Korszun2 (2012). Investigations of photosynthetic activity parameters in relation to berries yield of selected grapevine cultivars. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #8
ISO 690 BOROWIAK, Klaudia, KORSZUN, Stanisława. Investigations of photosynthetic activity parameters in relation to berries yield of selected grapevine cultivars. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #8.
Adres do korespondencji:
Klaudia Borowiak
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: klaudine@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.07.2011