Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tadeusz Łuczkiewicz, Jerzy Nawracała, Stanisław Dyba
Ocena przydatności hodowlanej mutanta grochu siewnego (Pisum sativum L.) o skróconym okresie wegetacji
Streszczenie.

Po napromienieniu promieniami gamma (dawka 15 kR) nasion grochu odmiany ‘Piast’ w pokoleniu M2 wyselekcjonowano mutanta o zmniejszonej liczbie dni do kwitnienia (o 14 w porównaniu z kontrolą) i skróconym okresie wegetacji (średnio o 12,5 dnia). W dwuletnich polowych doświadczeniach scharakteryzowano 13 cech mutanta i dwóch odmian. Plon nasion mutanta był o 38,8% mniejszy w porównaniu z kontrolą. Niektóre korelacje fenotypowe pomiędzy analizowanymi cechami u odmiany ‘Piast’ i u mutanta były różne. Zmiany te były związane ze zmianą współzależności między cechami komponentów plonu i wysokością roślin (długością międzywęźli).

 

Słowa kluczowe: groch, mutant, wczesność, ocena hodowlana
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łuczkiewicz, Tadeusz, et al. "Ocena przydatności hodowlanej mutanta grochu siewnego (Pisum sativum L.) o skróconym okresie wegetacji." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #5.
APA Tadeusz Łuczkiewicz, Jerzy Nawracała, Stanisław Dyba (2012). Ocena przydatności hodowlanej mutanta grochu siewnego (Pisum sativum L.) o skróconym okresie wegetacji. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #5
ISO 690 ŁUCZKIEWICZ, Tadeusz, NAWRACAłA, Jerzy, DYBA, Stanisław. Ocena przydatności hodowlanej mutanta grochu siewnego (Pisum sativum L.) o skróconym okresie wegetacji. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #5.
Adres do korespondencji:
Tadeusz Łuczkiewicz
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: tadeuszl@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.07.2011