Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Stanisław Kozłowski, Barbara Golińska, Piotr Goliński
Perspektywy łąkarstwa i gospodarki łąkowej w świetle współczesnych badań
Streszczenie.

 

Praca stanowi przegląd tematyki badawczej XX Międzynarodowego Kongresu Łąkarskiego, międzynarodowych sympozjów organizowanych przez Europejską Federację Łąkarską od roku 2000 i krajowych konferencji naukowych. Analiza tematyki badawczej daje podstawy do stwierdzenia, że w sferze badawczej następujące kwestie wymagają pilnego podjęcia
i rozwinięcia: bioróżnorodność w sferze florystycznej i faunistycznej, wartość pokarmowa runi
i pasz z użytków zielonych w aspekcie jakości produktów zwierzęcych, wypas jako forma wykorzystywania naturalnych zasobów roślinnych w aspekcie rolniczym, środowiskowym i ekonomicznym, doskonalenie roślin łąkowych w drodze hodowli przez kreowanie odmian wartościowych w sferze żywieniowej, przyjaznych środowisku i łatwych w reprodukcji, funkcje ekologiczne użytków zielonych na rzecz środowiska przyrodniczego i klimatu, rola łąk w kształtowaniu krajobrazu i kultury. Można też stwierdzić, że w Polsce zmienia się podejście do użytków zielonych w sferze rolniczej i ich roli w kształtowaniu środowiska, krajobrazu i kultury, toteż przed łąkami oraz łąkarstwem realnie uwidaczniają się jasne perspektywy.

 

Słowa kluczowe: użytki zielone, rośliny łąkowe, ekologia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_4.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozłowski, Stanisław, et al. "Perspektywy łąkarstwa i gospodarki łąkowej w świetle współczesnych badań." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #4.
APA Stanisław Kozłowski, Barbara Golińska, Piotr Goliński (2012). Perspektywy łąkarstwa i gospodarki łąkowej w świetle współczesnych badań. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #4
ISO 690 KOZłOWSKI, Stanisław, GOLIńSKA, Barbara, GOLIńSKI, Piotr. Perspektywy łąkarstwa i gospodarki łąkowej w świetle współczesnych badań. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #4.
Adres do korespondencji:
Stanisław Kozłowski
Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
Poland
e-mail: skanardus@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.07.2011