Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Stadnik, Zbigniew J. Dolatowski
Innowacyjny system kształcenia podyplomowego w obszarze zarządzania jakością żywności
Streszczenie.

W artykule przedstawiono innowacyjny program kształcenia na Studium Podyplomowym „Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności” prowadzonym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii, którego celem jest opanowanie przez studentów technik i nabycie umiejętności niezbędnych do efektywnego wdrażania systemu HACCP opartego na zasadach Komisji Kodeksu Żywnościowego w przemyśle spożywczym. Poddano charakterystyce program, kadrę oraz absolwentów Studium. Otrzymane wyniki wskazują, że Studium pełni rolę centrum szkoleniowego w zakresie systemów zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne żywności głównie dla regionu środkowowschodniego Polski. Poprzez uczestnictwo w warsztatach i przygotowanie pracy dyplomowej w postaci planu HACCP dla funkcjonującego obiektu żywnościowego słuchacze nabywają praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Innowacyjna formuła warsztatów zakłada ścisłą współpracę osób realizujących projekt, pracowników obiektu, w którym jest realizowany, oraz wykładowców. Stwierdzono adekwatność innowacyjnego programu dydaktycznego Studium do aktualnych potrzeb słuchaczy w zakresie zarządzania jakością żywności w przedsiębiorstwach branży spożywczej.

Słowa kluczowe: studia podyplomowe, zarządzanie jakością żywności, HACCP
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_2.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stadnik, Joanna, and Zbigniew J. Dolatowski. "Innovative system of postgraduate education in the field of food quality management." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #2.
APA Joanna Stadnik, Zbigniew J. Dolatowski (2012). Innovative system of postgraduate education in the field of food quality management. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #2
ISO 690 STADNIK, Joanna, DOLATOWSKI, Zbigniew J.. Innovative system of postgraduate education in the field of food quality management. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #2.
Adres do korespondencji:
Joanna Stadnik
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
Poland
e-mail: joanna.stadnik@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 29.06.2011