Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Faligowska, Marek Selwet
Jakość i stan higieniczny kiszonek z łubinu żółtego w zależności od terminu zbioru surowca i dodatków kiszonkarskich
Streszczenie.

Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2005-2007 w Zakładzie Doś­wiadczalno-Dydaktycznym w Gorzyniu należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czynnikami badawczymi były: dwa terminy zbioru zielonki z łubinu żółtego odmiany ‘Parys’ (I – w fazie płaskiego strąka i II – w fazie dojrzałości zielonej nasion) oraz dodatki kiszonkarskie (biologiczny, chemiczny) i kontrola bez dodatku. Skład mikrobiologiczny kiszonek był zróżnicowany w poszczególnych latach badań. Kiszonki z zielonki zbieranej w fazie płaskiego strąka (I termin zbioru) zawierały istotnie więcej bakterii kwasu mlekowego, a mniej drożdży i Clostridium. Konserwant biologiczny powodował istotny wzrost zawartości bakterii kwasu mlekowego. Oba konserwanty wpłynęły na istotny spadek niekorzystnych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, Clostridium, drożdży i grzybów pleśniowych, przy czym preparat chemiczny był bardziej skuteczny niż biologiczny. W badaniach nie stwierdzono istotnego wpływu terminów zbioru zielonki na skład chemiczny kiszonek, a zastosowane konserwanty modyfikowały zawartość kwasu mlekowego, amoniaku, cukrów redukujących i pH kiszonki.

 

Słowa kluczowe: kiszonki, łubin żółty, zielonka, termin zbioru, dodatki kiszonkarskie, skład chemiczny, skład mikrobiologiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Faligowska, Agnieszka, and Marek Selwet. "Jakość i stan higieniczny kiszonek z łubinu żółtego w zależności od terminu zbioru surowca i dodatków kiszonkarskich." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #15.
APA Agnieszka Faligowska1, Marek Selwet2 (2012). Jakość i stan higieniczny kiszonek z łubinu żółtego w zależności od terminu zbioru surowca i dodatków kiszonkarskich. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #15
ISO 690 FALIGOWSKA, Agnieszka, SELWET, Marek. Jakość i stan higieniczny kiszonek z łubinu żółtego w zależności od terminu zbioru surowca i dodatków kiszonkarskich. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #15.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Faligowska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Mazowiecka 45/46
60-623 Poznań
Poland
e-mail: faliga@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2011