Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Marian Łupieżowiec
Wpływ wstrząsów wywołanych konsolidacją dynamiczną na sąsiedztwo
Streszczenie.

W pracy rozważano oddziaływanie wstrząsów wywołanych konsolidacją dynamiczną na sąsiedztwo i obiekty budowlane znajdujące się w pobliżu. Opisano mechanizm rozchodzenia się drgań, które powodują zagęszczenie i wzmocnienie podłoża gruntowego w zależności od materiału, z jakiego jest zbudowane, oraz energii ubijania. Omówiono również oddziaływanie wstrząsów na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem osiadań terenu. W części analitycznej, w odniesieniu do wyników pomiarów drgań wzbudzanych na konstrukcjach, podano przybliżony sposób prognozy oddziaływań, który może być szczególnie użyteczny w projektowaniu i realizacji wzmocnień podłoża wykonywanych z użyciem metod udarowych.

 

Słowa kluczowe: konsolidacja dynamiczna, wzmocnienie podłoża, wpływ wstrząsów na otoczenie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łupieżowiec, Marian. "Wpływ wstrząsów wywołanych konsolidacją dynamiczną na sąsiedztwo." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #13.
APA Marian Łupieżowiec (2012). Wpływ wstrząsów wywołanych konsolidacją dynamiczną na sąsiedztwo. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #13
ISO 690 ŁUPIEżOWIEC, Marian. Wpływ wstrząsów wywołanych konsolidacją dynamiczną na sąsiedztwo. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #13.
Adres do korespondencji:
Marian Łupieżowiec
Katedra Geotechniki
Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 5
44-100 Gliwice
Poland
e-mail: marian.lupiezowiec@polsl.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2011