Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Tomkowiak, Hanna Sulewska, Zbigniew Broda, Grażyna Szymańska
Analiza molekularna RAPD-PCR pszenicy orkisz pod względem zawartości białka
Streszczenie.

Przedmiotem badań były 22 genotypy pszenicy orkisz oraz trzy genotypy pszenicy zwyczajnej. Celem pracy była próba wykazania zależności pomiędzy dystansem genetycznym 22 genotypów pszenicy ozimej orkisz oraz trzech genotypów pszenicy zwyczajnej a procentową zawartością białka. Na podstawie uzyskanych wyników wyróżniono trzy grupy zróżnicowania genetycznego badanych obiektów w zależności od procentowej zawartości białka. W pierwszej grupie, gdzie podobieństwo pomiędzy analizowanymi obiektami wynosiło od 11% do 26%, znalazły się formy pszenicy ozimej orkisz charakteryzujące się najmniejszą ilością białka. W grupie drugiej, w której podobieństwo mieściło się w przedziale od 10% do 35%, znalazły się formy z największą ilością białka. Pozostałe formy pszenicy ozimej orkisz oraz pszenicy zwyczajnej, charakteryzujące się średnią zawartością białka, w większości znalazły się w trzeciej grupie zróżnicowania genetycznego, a podobieństwo genetyczne pomiędzy nimi wyniosło od 5% do 32%.

 

Słowa kluczowe: dystans genetyczny, procentowa zawartość białka, orkisz
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomkowiak, Agnieszka, et al. "RAPD-PCR molecular analysis of spelt regarding the protein content." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #11.
APA Agnieszka Tomkowiak1, Hanna Sulewska2, Zbigniew Broda1, Grażyna Szymańska2 (2012). RAPD-PCR molecular analysis of spelt regarding the protein content. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #11
ISO 690 TOMKOWIAK, Agnieszka, et al. RAPD-PCR molecular analysis of spelt regarding the protein content. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #11.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Tomkowiak
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: agatom@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.09.2011