Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak, Alicja Tymoszuk
Mikrorozmnażanie gatunku Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries metodą jednowęzłowych fragmentów pędu
Streszczenie.

Ajania jest spokrewniona z chryzantemą i może stać się dla niej interesującą konkurencją, tym bardziej, że uprawę obu gatunków można prowadzić jednocześnie. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wydajności mikrorozmnażania trzech odmian ajanii spokojnej (Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries): ‘Bea’, ‘Bess’ oraz ‘Silver and Gold’. Rośliny rozmnażano metodą jednowęzłowych fragmentów pędu na zmodyfikowanej pożywce MS bez regulatorów wzrostu. U wszystkich trzech odmian zaobserwowano podobny współczynnik namnażania. Po ośmiu tygodniach kultury uzyskano średnio 10 mikrosadzonek z jednego pędu. Odmiana ‘Silver and Gold’ wytworzyła zdecydowanie krótsze międzywęźla niż ‘Bess’ i ‘Bea’.

 

Słowa kluczowe: Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries, in vitro, metoda jednowęzłowych fragmentów pędu
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_10.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zalewska, Małgorzata, et al. "Micropropagation of Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries with single-node method." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #10.
APA Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak, Alicja Tymoszuk (2012). Micropropagation of Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries with single-node method. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #10
ISO 690 ZALEWSKA, Małgorzata, ANTKOWIAK, Małgorzata, TYMOSZUK, Alicja. Micropropagation of Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries with single-node method. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #10.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Zalewska
Katedra Roślin Ozdobnych i Warzywnych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Bernardyńska 6/8
85-029 Bydgoszcz
Poland

e-mail: zalewska@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 27.07.2011