Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski
Porównanie czterech form rukoli w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych
Streszczenie.

 

Rukola jest znana ze swojego przyjemnego, lekko gorzkiego smaku, ale także ze względu na dużą zawartość składników odżywczych mających właściwości zdrowotne. Jest ona zazwyczaj sprzedawana jako pęczek liści lub jako świeże liście pocięte i zapakowane w zmodyfikowanej atmosferze. Alternatywną formą jest produkcja i sprzedaż roślin w pojemnikach. Dwa istotne czynniki ograniczają wzrost roślin rukoli, zwłaszcza w okresie zimowym. Są to: niedobór światła i nadmierne zagęszczenie roślin w doniczce. Celem badań było określenie przydatności czterech form rukoli do uprawy w pojemnikach, w różnych warunkach świetlnych. Doświadczenie dwuczynnikowe przeprowadzono w kamerach wegetacyjnych. Pierwszym czynnikiem były cztery formy rukoli, drugim – dwie długości dnia – 12 i 16 h. Trzy formy należały do gatunku Eruca sativa jedna forma – do gatunku Diplotaxis tenuifolia. Rośliny uprawiano w pojemnikach o objętości 280 cm3. W każdej doniczce rosło 50 roślin. Rośliny uprawiane przy 16-godzinnym dniu charakteryzowały się niższym hipokotylem w porównaniu z uprawianymi przy 12-godzin­nym dniu. Długość dnia miała również istotny wpływ na świeżą masę ziela. Istotnie większą masę ziela uzyskano w uprawie przy 16-godzinnym dniu w porównaniu z dniem 12-godzinnym. Tylko w 28. dniu uprawy nie było istotnych różnic w masie ziela w zależności od długości dnia. W momencie zbioru największą powierzchnią roślin charakteryzowała się forma Ogrodnik,
a najmniejszą – Selvatica de campo.

 

Słowa kluczowe: rokietta siewna, Eruca sativa, dwurząd wąskolistny, Diplotaxis tenuifolia, pojemnik, światło, RGR, LAI
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_1.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Frąszczak, Barbara, et al. "Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #1.
APA Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski (2012). Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #1
ISO 690 FRąSZCZAK, Barbara, et al. Comparison of four rucola forms grown in containers in different light conditions. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #1.
Adres do korespondencji:
Barbara Frąszczak
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: barbarafr@wp.pl
Zaakceptowano do druku: 13.06.2011