Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2012 Tom 6 Zeszyt 1

Spis treści:

2012 Tom 6 Zeszyt 1, 1
w języku en 
Barbara Frąszczak, Alina Kałużewicz, Włodzimierz Krzesiński, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski
Porównanie czterech form rukoli w uprawie pojemnikowej w zróżnicowanych warunkach świetlnych
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 2
w języku en 
Joanna Stadnik, Zbigniew J. Dolatowski
Innowacyjny system kształcenia podyplomowego w obszarze zarządzania jakością żywności
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 3
w języku pl 
Karolina M. Wójciak
Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 4
w języku pl 
Stanisław Kozłowski, Barbara Golińska, Piotr Goliński
Perspektywy łąkarstwa i gospodarki łąkowej w świetle współczesnych badań
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 5
w języku pl 
Tadeusz Łuczkiewicz, Jerzy Nawracała, Stanisław Dyba
Ocena przydatności hodowlanej mutanta grochu siewnego (Pisum sativum L.) o skróconym okresie wegetacji
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 6
w języku en 
Bernard Okoński, Sylwester Grajewski, Dariusz Kayzer
Próba klasyfikacji zalegania wody gruntowej na leśnych siedliskach świeżych
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 7
w języku pl 
Andrzej Wojciechowski, Janetta Niemann, Błażej Springer, Katarzyna Cichocka
Selekcja roślin tolerujących zwiększoną zawartość soli metali ciężkich (Cu i Cd) w podłożu u wybranych odmian rzepaku
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 8
w języku en 
Klaudia Borowiak, Stanisława Korszun
Badania parametrów aktywności fotosyntetycznej wybranych odmian winorośli w odniesieniu do ich plonowania
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 9
w języku pl 
Beata Janowska
Wpływ kondycjonowania w kwasie giberelinowym i benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.)
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 10
w języku en 
Małgorzata Zalewska, Małgorzata Antkowiak, Alicja Tymoszuk
Mikrorozmnażanie gatunku Ajania pacifica (Nakai) Bremer et Humphries metodą jednowęzłowych fragmentów pędu
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 11
w języku en 
Agnieszka Tomkowiak, Hanna Sulewska, Zbigniew Broda, Grażyna Szymańska
Analiza molekularna RAPD-PCR pszenicy orkisz pod względem zawartości białka
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 12
w języku pl 
Jan Gaszyński, Karolina Łach
Wpływ źródła iniekcji na przemieszczenie fundamentu w warunkach ortotropowego przepływu cieczy
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 13
w języku pl 
Marian Łupieżowiec
Wpływ wstrząsów wywołanych konsolidacją dynamiczną na sąsiedztwo
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 14
w języku pl 
Jan Bocianowski, Tomasz Warzecha
Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy (Triticum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) inokulowanych Fusarium culmorum
2012 Tom 6 Zeszyt 1, 15
w języku pl 
Agnieszka Faligowska, Marek Selwet
Jakość i stan higieniczny kiszonek z łubinu żółtego w zależności od terminu zbioru surowca i dodatków kiszonkarskich

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml