Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Beata Janowska
Wpływ kondycjonowania w kwasie giberelinowym i benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.)
Streszczenie.

W doświadczeniu oceniano wpływ dwóch metod kondycjonowania: w kwasie giberelinowym i w benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.). GA3 i BA o stężeniu 25 i 50 mg∙dm-3 zastosowano w formie roztworu do 24-godzin­nego kondycjonowania liści w chłodni o temperaturze 5°C i do krótkotrwałego, kilkusekundowego moczenia blaszek liściowych w roztworach regulatorów wzrostu w wyżej podanych stężeniach. Po kondycjonowaniu liście umieszczano w wodzie destylowanej. Trwałość liści obrazków włoskich wyniosła 3 tygodnie. Zarówno 24-godzinne kondycjonowanie liści, jak i krótkotrwałe zamaczanie blaszek liściowych w roztworze GA3 wydłużyło pozbiorczą trwałość liści, jednak bardziej skuteczne było 24-godzinne kondycjonowanie w GA3 o stężeniu 25 i 50 mg∙dm-3, gdyż wydłużyło ich pozbiorczą trwałość o blisko 2 tygodnie. Nieznaczne wydłużenie pozbiorczej trwałości liści dało 24-godzinne kondycjonowanie w roztworze BA o stężeniu 25 i 50 mg∙dm-3. Nieskuteczne było krótkotrwałe zamaczanie blaszek liściowych w roztworach benzyloadeniny. Kwas giberelinowy i benzyloadenina nie hamowały spadku indeksu zazielenienia liści.

 

Słowa kluczowe: obrazki włoskie, regulatory wzrostu, liście, pozbiorcza trwałość
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_9.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Janowska, Beata. "Wpływ kondycjonowania w kwasie giberelinowym i benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.)." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #9.
APA Beata Janowska (2012). Wpływ kondycjonowania w kwasie giberelinowym i benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.). Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #9
ISO 690 JANOWSKA, Beata. Wpływ kondycjonowania w kwasie giberelinowym i benzyloadeninie na pozbiorczą trwałość liści obrazków włoskich (Arum italicum Mill.). Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #9.
Adres do korespondencji:
Beata Janowska
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: beataj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 22.07.2011