Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna
Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej
Streszczenie.

The present work is an attempt to determine the effect of weather conditions (air temperature, rainfalls) on sweet corn yields and length of growing period in east Poland. Experiment was carried out in 2002-2007. In each study year the yield level, mass of cobs, number of marketable cobs on one plant, height of plants and length of growing period of sweet corn was estimated. Aiming at characterizing pluvio-thermal conditions in the growing period of corn, Selyaninov coefficient was calculated. It was found that weather conditions had significant influence on yields, growth and length of growing period of sweet corn. The highest marketable yield of cobs was obtained in 2002 and 2004 with the most favourable rainfalls distribution. The longest growing period corn had in 2004, which was characterized by quite regular rainfalls distribution and lower air temperature, the shortest in 2006 with big deficit of rainfalls and high air temperature in June and July. In the sweet corn growing period the highest influence on yields and length of growing period had pluvio-thermal conditions in June.

Słowa kluczowe: sweet corn, air temperature, rainfall, yield, growing period
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_58.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rosa, Robert, et al. "Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #58.
APA Robert Rosa, Anna Zaniewicz-Bajkowska, Edyta Kosterna (2012). Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #58
ISO 690 ROSA, Robert, ZANIEWICZ-BAJKOWSKA, Anna, KOSTERNA, Edyta. Wpływ warunków pogodowych wschodniej Polski na plonowanie i długość okresu wegetacji kukurydzy cukrowej. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #58.
Adres do korespondencji:
Robert Rosa
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: robro@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 18.04.2012