Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Jama, Władysław Nowak
Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plony i cechy biometryczne wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.)
Streszczenie.

Wierzba od dawna cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na wiele możliwości jej wykorzystania. Ostatnio jest przedmiotem wielu badań jako roślina fitoremediacyjna i energetyczna, charakteryzująca się szybkim przyrostem biomasy, dużą wydajnością drewna, pozwalającą na jej wykorzystanie do celów energetycznych, oraz możliwością akumulacji składników biogennych i metali ciężkich w swojej biomasie. Stosowanie osadów ściekowych w nawożeniu plantacji wiklinowych jest zasadne, choć ma przeciwników. W latach 2008-2010, na założonym w 2003 roku doświadczeniu, prowadzono badania nad wpływem nawożenia komunalnym osadem ściekowym na niektóre cechy klonów wierzby. Doświadczenie zostało założone metodą split-plot z dwoma czynnikami zmiennymi i jednym stałym (kontrola). Celem badań było określenie wpływu dwóch dawek osadów ściekowych na plony i cechy morfologiczne czterech klonów wierzby. Największe plony suchej masy i najkorzystniejsze cechy biometryczne uzyskano
w przypadku klonu 1054 po zastosowaniu 28,5 t·ha-1 suchej masy osadu ściekowego.

 

Słowa kluczowe: klony, osad ściekowy, plony, wierzba
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jama, Anna, and Władysław Nowak. "Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plony i cechy biometryczne wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.)." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #57.
APA Anna Jama, Władysław Nowak (2012). Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plony i cechy biometryczne wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.). Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #57
ISO 690 JAMA, Anna, NOWAK, Władysław. Wpływ komunalnych osadów ściekowych na plony i cechy biometryczne wybranych klonów wierzby krzewiastej (Salix viminalis L.). Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #57.
Adres do korespondencji:
Anna Jama
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24 A
50-363 Wrocław
Poland

e-mail: jama.anna2@gmail.com
Zaakceptowano do druku: 18.04.2012