Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Małgorzata Pociejewska
Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wartości siewnej i wigoru ziarna pszenicy ozimej w zależności od odmiany, okresu oraz warunków przechowywania. Badania laboratoryjne przeprowadzono w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Analizowanymi parametrami były: energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, udział ziarniaków martwych oraz wigor, który określono, wykorzystując: test wzrostu siewki, test szybkości wzrostu siewki, indeks wigoru. Stwierdzono, że przechowywanie zaprawionego ziarna przez 180 dni powodowało istotne zmniejszenie zdolności kiełkowania i wigoru oraz wzrost liczby ziarniaków martwych. Po 180 dniach lepszymi parametrami wigorowymi cechowało się ziarno przechowywane w warunkach 70% wilgotności powietrza w odniesieniu do 60% wilgotności.

Słowa kluczowe: energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, wigor, pszenica ozima, okres przechowywania ziarna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_54.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Panasiewicz, Katarzyna, et al. "Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #54.
APA Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Małgorzata Pociejewska (2012). Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #54
ISO 690 PANASIEWICZ, Katarzyna, FALIGOWSKA, Agnieszka, POCIEJEWSKA, Małgorzata. Wartość siewna oraz wigor zaprawionego ziarna dwóch odmian pszenicy ozimej w zależności od warunków przechowywania. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #54.
Adres do korespondencji:
Katarzyna Panasiewicz
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: panas@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.03.2012