Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Grzegorz Szewczyk
Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych
Streszczenie.

Celem badań było określenie charakterystyki średniego, powtarzalnego fragmentu zmiany roboczej operacji zrywkowych. Badania przeprowadzono w trzebieżowych i poklęskowych drzewostanach sosnowych. Właściwą dla analizowanego stanowiska kolejność wykonywania czynności opisano jako szereg czasowy. Trend analizowanych szeregów czasowych został opisany po ich wygładzeniu metodą średniej ruchomej, natomiast wahania zidentyfikowano metodą dekompozycji sezonowej. Zróżnicowanie struktury czasowej pracy w analizowanych drzewostanach zostało opisane wielomianami drugiego i trzeciego stopnia. W drzewostanach trzebieży późnych trend i cykliczność prac w okresie 20 kolejnych czynności pozwoliły ustalić wielkość próby na poziomie 40 czynności, po 20 w dwóch fazach dnia roboczego. W drzewostanach ze śniegołomami wystarczający był pomiar czasu trwania 60 kolejnych czynności, po 20 w kolejnych trzech fazach dnia roboczego wskazanych przez linię trendu.

 

Słowa kluczowe: pozyskiwanie drewna, zrywka, struktura dnia roboczego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szewczyk, Grzegorz. "Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #51.
APA Grzegorz Szewczyk (2012). Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #51
ISO 690 SZEWCZYK, Grzegorz. Sekwencyjność operacji zrywki w drzewostanach trzebieżowych i poklęskowych. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #51.
Adres do korespondencji:
Grzegorz Szewczyk
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Poland
e-mail: rlszewcz@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2012