Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Leszczyński, Piotr Pyzia
Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy pilarką łańcuchową z zastosowaniem metod REBA oraz RULA
Streszczenie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe obejmują wiele różnego rodzaju problemów zdrowotnych, do których zaliczamy: bóle kręgosłupa, pleców, urazy kończyn górnych oraz dolnych. Celem pracy była analiza obciążenia posturalnego operatora pilarki spalinowej. Zakres ograniczono do oceny dwóch głównych operacji technologicznych: ścinki i okrzesywania, dla których określono obciążenie całościowe za pomocą metody REBA (ang. Rapid Entire Body Assessment) i obciążenie kończyn górnych za pomocą metody RULA (ang. Rapid Upper Limb Assessment). Uzyskane metodą REBA wyniki wskazują na nieakceptowalny poziom obciążenia operatora pilarki spalinowej. Analiza pozycji kończyn górnych (RULA) wykazała ich bardzo duże przeciążenie i niewystępowanie położeń wskazujących na akceptowalny poziom ryzyka.
Na podstawie przeprowadzonych testów można stwierdzić, że między dwiema metodami analizy posturalnej pracy operatora pilarki łańcuchowej RULA i REBA nie ma istotnej statystycznie różnicy w strukturze kategorii ryzyka. Należy podkreślić, że kryteria metod RULA i REBA są ostrzejsze niż metody OWAS.

Słowa kluczowe: pozyskiwanie drewna, pilarki łańcuchowe, postawa robocza, obciążenie układu mięśniowego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Leszczyński, Krzysztof, and Piotr Pyzia. "Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy pilarką łańcuchową z zastosowaniem metod REBA oraz RULA." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #49.
APA Krzysztof Leszczyński, Piotr Pyzia (2012). Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy pilarką łańcuchową z zastosowaniem metod REBA oraz RULA. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #49
ISO 690 LESZCZYńSKI, Krzysztof, PYZIA, Piotr. Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy pilarką łańcuchową z zastosowaniem metod REBA oraz RULA. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #49.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Leszczyński
Katedra Użytkowania Lasu i Drewna
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 46
31-425 Kraków
Poland
e-mail: rlleszcz@cyf-kr.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2012