Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Jabłoński, Karol Chlebowski
Struktura czasu roboczego i wydajności pracy podczas pakietowania pozostałości zrębowych pakieciarką John Deere 1490E
Streszczenie.

Jedną z metod pozyskiwania biomasy leśnej przeznaczonej do celów energetycznych jest zastosowanie technologii pakietowania pozostałości zrębowych, składających się z gałęzi i wierzchołków drzew pozyskanych w cięciach rębnych. Analizie poddano strukturę czasu pracy i uzyskane wydajności pracy. Analizy czasu pracy dokonano przez wykonanie fotografii dnia roboczego na pięciu powierzchniach badawczych w rębnych drzewostanach sosnowych. Przeciętny udział operacyjnego czasu pracy w czasie ogólnym zmiany wynosił 72%. Średnia wydajność operacyjna wynosiła 20,57 mp/h, wydajność eksploatacyjna zaś kształtowała się na poziomie 15,5 mp/h. W czasie 1 h operacyjnego czasu pracy pakieciarka wytworzyła średnio 22 baloty.

 

Słowa kluczowe: pozostałości zrębowe, pakieciarka, wydajność pracy, czas pracy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_48.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jabłoński, Krzysztof, and Karol Chlebowski. "Struktura czasu roboczego i wydajności pracy podczas pakietowania pozostałości zrębowych pakieciarką John Deere 1490E." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #48.
APA Krzysztof Jabłoński, Karol Chlebowski (2012). Struktura czasu roboczego i wydajności pracy podczas pakietowania pozostałości zrębowych pakieciarką John Deere 1490E. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #48
ISO 690 JABłOńSKI, Krzysztof, CHLEBOWSKI, Karol. Struktura czasu roboczego i wydajności pracy podczas pakietowania pozostałości zrębowych pakieciarką John Deere 1490E. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #48.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Jabłoński
Katedra Techniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: jabkrys@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2012