Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Rybus-Zając
Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy w siewkach ogórka
Streszczenie.

Badano wpływ zwiększonego promieniowania UV-B (16 kJ/m2 w ciągu doby) na poziom barwników chloroplastowych, intensywność fotosyntezy i wzrost siewek ogórka odmiany mieszańcowej ‘Polan’ F1 w dwu stadiach rozwojowych. W liścieniach pod wpływem zwiększonej radiacji poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy wzrastały w porównaniu z kontrolą. W liściach siewek 3-tygodniowych w warunkach stresowych stwierdzono sukcesywny spadek zawartości barwników, intensywności fotosyntezy oraz ograniczenie wzrostu.

 

Słowa kluczowe: barwniki chloroplastowe, Cucumis sativus L., fotosynteza, UV-B
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rybus-Zając, Magdalena. "Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy w siewkach ogórka." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #47.
APA Magdalena Rybus-Zając (2012). Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy w siewkach ogórka. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #47
ISO 690 RYBUS-ZAJąC, Magdalena. Wpływ zwiększonego promieniowania UV-B na poziom barwników chloroplastowych i intensywność fotosyntezy w siewkach ogórka. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #47.
Adres do korespondencji:
Magdalena Rybus-Zając
Katedra Fizjologii Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wołyńska 35
60-637 Poznań
Poland
e-mail: magrybus@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.02.2012