Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Lilla Mielnik, Jacek Czekała
Występowanie wapnia, magnezu i żelaza w osadach dennych jezior lobeliowych
Streszczenie.

Jeziora lobeliowe stanowią specyficzną i unikatową grupę zbiorników wodnych. Liczba tego typu jezior w Polsce wynosi około 170. W ostatnich latach obserwuje się wzmożone procesy ich degradacji. W celu zapobieżenia dalszej dewastacji jezior lobeliowych powinny zostać wprowadzone odpowiednie normy postępowania prowadzące do ograniczenia antropopresji tych cennych przyrodniczo zbiorników. Celem przeprowadzonych badań było określenie i porównanie zawartości pierwiastków litofilnych (Mg, Ca oraz Fe) w osadach dennych wybranych jezior lobeliowych. Próby osadów przeznaczonych do badań pobierano w okresie stagnacji letniej z około 20-centymetrowej warstwy powierzchniowej. Osady pobierano z dwóch miejsc: (i) w strefie litoralu oraz (ii) w miejscu maksymalnej głębokości jeziora. Badane osady charakteryzowały się małą koncentracją Ca, Mg i Fe. Ogólna średnia zawartość metali wynosiła: Fe > Mg > Ca (11 136 > 1,626 > 0,798 g·kg-1). Uzyskane różnice we właściwościach chemicznych badanych osadów wynikają z indywidualnych cech każdego jeziora, m.in. budowy geologicznej, charakteru i użytkowania zlewni, jak również z termiki i miksji wód jeziornych oraz stopnia ich natlenienia.

 

Słowa kluczowe: jeziora lobeliowe, osady denne, wapń, magnez, żelazo
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_46.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mielnik, Lilla, and Jacek Czekała. "Occurrence of calcium, magnesium and iron in bottom sediments of lobelia lakes." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #46.
APA Lilla Mielnik1, Jacek Czekała2 (2012). Occurrence of calcium, magnesium and iron in bottom sediments of lobelia lakes. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #46
ISO 690 MIELNIK, Lilla, CZEKAłA, Jacek. Occurrence of calcium, magnesium and iron in bottom sediments of lobelia lakes. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #46.
Adres do korespondencji:
Lilla Mielnik
Katedra Fizyki i Agrofizyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Pawła VI 3
71-459 Szczecin
Poland
e-mail: lilla.mielnik@zut.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 15.02.2012