Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Bartosz Markiewicz, Anna Golcz, Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber
Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych
Streszczenie.

W latach 2003–2004 przeprowadzono doświadczenia wegetacyjne z uprawą oberżyny (Solanum malongena L.) odmian ‘Epic F1’ i ‘Solara F1’, których celem było określenie wpływu nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach dwóch odmian oberżyny uprawianej w podłożach organicznych w nieogrzewanym tunelu foliowym. Badanymi podłożami były: 1) torf wysoki (zwapnowany do pH 6,5); 2) kora sosnowa + torf niski (v:v = 1:1). W doświadczeniach zastosowano trzy poziomy nawożenia (mg·dm-3). 1) N (niski): N – 300, P – 265, K – 500, 2) S (standardowy): N – 400, P – 350, K – 665, 3) W (wysoki) N – 500, P – 440, K – 830, z zachowaniem stałej proporcji między makroskładnikami: N:P:K = 1:0,9:1,7. Stwierdzono istotne różnice w średniej zawartości składników pomiędzy odmianami tylko w przypadku cynku, natomiast pomiędzy rodzajami podłoża – w przypadku żelaza i manganu. Większe średnie zawartości manganu oznaczono w owocach roślin uprawianych w torfie wysokim niż w owocach roślin uprawianych w podłożu mieszanym, z kolei odwrotną zależność stwierdzono w przypadku żelaza. Nie stwierdzono wpływu poziomu nawożenia na średnią zawartość żelaza, manganu, cynku i miedzi w owocach oberżyny.

Słowa kluczowe: owoce oberżyny, żelazo, mangan, cynk, miedź, uprawa bezglebowa
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_45.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Markiewicz, Bartosz, et al. "Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #45.
APA Bartosz Markiewicz, Anna Golcz, Maciej Bosiacki, Tomasz Kleiber (2012). Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #45
ISO 690 MARKIEWICZ, Bartosz, et al. Wpływ nawożenia azotem, fosforem i potasem na zawartość mikroelementów w owocach oberżyny (Solanum malongena L.) uprawianej w podłożach organicznych. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #45.
Adres do korespondencji:
Bartosz Markiewicz
Katedra Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: bmar@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.02.2012