Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jacek Zwierzyński, Leszek Bednorz
Regionalny Program Ochrony i Restytucji Jarzębu Brekinii (Sorbus torminalis) na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w latach 2010-2013
Streszczenie.

W pracy przedstawiono założenia Regionalnego Programu Ochrony i Restytucji Jarzębu Brekinii (Sorbus torminalis (L.) Crantz) na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w latach 2010-2013. Przeprowadzona w 2008 roku inwentaryzacja wykazała występowanie 3977 okazów badanego gatunku na terenie siedmiu nadleśnictw. Dwie najliczniejsze populacje zlokalizowane są na terenie nadleśnictw Kaczory i Krucz. Przyjęty program obejmuje działania z zakresu ochrony in situ i ex situ. Działania in situ polegają głównie na prześwietlaniu drzewostanów z udziałem brekinii w celu stworzenia optymalnych warunków świetlnych oraz na inicjowaniu i ochronie odnowień naturalnych. Działania ex situ zakładają wprowadzanie na nowe stanowiska – na terenie 19 nadleśnictw – sadzonek brekinii wyprodukowanych z nasion pochodzących z nadleśnictw Kaczory i Krucz. Do programu ex situ postanowiono włączyć później również nadleśnictwo Krzyż, na którego terenie ma być wprowadzana brekinia pochodząca z lokalnej populacji.

 

Słowa kluczowe: drzewa, Sorbus torminalis, ochrona, zasoby genowe, działania in situ i ex situ
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_42.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zwierzyński, Jacek, and Leszek Bednorz. "Regional Programme of Conservation and Restitution of Sorbus torminalis in the territory of The Regional Directorate of the State Forests in Piła in 2010-2013." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #42.
APA Jacek Zwierzyński1, Leszek Bednorz2 (2012). Regional Programme of Conservation and Restitution of Sorbus torminalis in the territory of The Regional Directorate of the State Forests in Piła in 2010-2013. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #42
ISO 690 ZWIERZYńSKI, Jacek, BEDNORZ, Leszek. Regional Programme of Conservation and Restitution of Sorbus torminalis in the territory of The Regional Directorate of the State Forests in Piła in 2010-2013. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #42.
Adres do korespondencji:
Jacek Zwierzyński
Katedra Botaniki
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: lbednorz@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.01.2012