Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński, Katarzyna Gruza
Ocena rodów męskich i linii żeńskich koni czystej krwi arabskiej wyhodowanych w Polsce na podstawie ich sukcesów pokazowych
Streszczenie.

Konie czystej krwi arabskiej polskiej hodowli, dzięki swoim spektakularnym sukcesom pokazowym i hodowlanym, są doskonale znane na całym świecie. Celem niniejszej pracy była ocena rodów męskich i linii żeńskich koni czystej krwi arabskiej wyhodowanych w Polsce na podstawie ich sukcesów pokazowych. Badania przeprowadzono na podstawie danych dotyczących 278 koni arabskich polskiej hodowli (państwowej i prywatnej) odnoszących sukcesy jako czempiony i wiceczempiony w pokazach różnej rangi (regionalnych, narodowych, międzynarodowych, europejskich i światowych oraz w Pucharze Narodów) w latach 1997-2010. W wyniku analiz wykazano zdecydowaną dominację rodów męskich Saklawi I i Kuhailan Haifi oraz rodziny żeńskiej Milordka wśród czempionów i wiceczempionów. Te linie były najliczniej reprezentowane wśród zwycięzców, charakteryzowały się też największymi sumami zdobytych punktów, jak również największą średnią liczbą punktów przypadającą na jednego przedstawiciela poszczególnych linii. Powyższe rezultaty mogą być pomocne dla hodowców w planowaniu kojarzeń bazujących na koniach, zwłaszcza ogierach, z najlepszych rodów męskich i rodzin żeńskich.

Słowa kluczowe: konie czystej krwi arabskiej, rody męskie, rodziny żeńskie, sukcesy pokazowe
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pieszka, Magdalena, et al. "Evaluation of sire and dam lines of Polish bred Arabian horses on the base of their show successes." Nauka Przyr. Technol. 6.3 (2012): #41.
APA Magdalena Pieszka, Jarosław Łuszczyński, Katarzyna Gruza (2012). Evaluation of sire and dam lines of Polish bred Arabian horses on the base of their show successes. Nauka Przyr. Technol. 6 (3), #41
ISO 690 PIESZKA, Magdalena, ŁUSZCZYńSKI, Jarosław, GRUZA, Katarzyna. Evaluation of sire and dam lines of Polish bred Arabian horses on the base of their show successes. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.3: #41.
Adres do korespondencji:
Magdalena Pieszka
Katedra Hodowli Koni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-159 Kraków
Poland
e-mail: mieszka@ar.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 23.01.2012