Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Adam Zydroń, Jakub Kaczmarek
Ocena zmian struktury użytkowania gruntów i władania nimi w latach 2003-2010 w gminach powiatu średzkiego
Streszczenie.

Praca dotyczy analizy zmian własnościowych oraz struktury użytkowania gruntów na obszarze gmin powiatu średzkiego w latach 2003-2010. Oparto się na danych ewidencyjnych pozyskanych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Środzie Wielkopolskiej. Analiza dynamiki zmian struktury władania gruntami i ich użytkowania umożliwia nie tylko określenie tendencji przemian własnościowych i użytkowych gruntów, lecz także pośrednio wiąże się z oceną właściwego wykorzystania gruntów rolnych, co bez wątpienia decyduje o poziomie i tempie rozwoju rolnictwa. W badanych gminach w analizowanym okresie można zaobserwować zmiany struktury użytkowania gruntów (małe zmiany) i struktury władania gruntów (duże zmiany).

 

Słowa kluczowe: użytki rolne, zmiany struktury użytkowania gruntów i władania gruntami
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zydroń, Adam, and Jakub Kaczmarek. "Ocena zmian struktury użytkowania gruntów i władania nimi w latach 2003-2010 w gminach powiatu średzkiego." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #39.
APA Adam Zydroń, Jakub Kaczmarek (2012). Ocena zmian struktury użytkowania gruntów i władania nimi w latach 2003-2010 w gminach powiatu średzkiego. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #39
ISO 690 ZYDROń, Adam, KACZMAREK, Jakub. Ocena zmian struktury użytkowania gruntów i władania nimi w latach 2003-2010 w gminach powiatu średzkiego. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #39.
Adres do korespondencji:
Adam Zydroń
Katedra Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-625 Poznań
Poland
e-mail: adzyd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 20.01.2012