Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska
Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zbiornika wstępnego na zmiany wartości wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód Wierzbiaka i Zimnika zasilających zbiornik zaporowy w Mściwojowie. Zbiornik zasadniczy poprzedza zbiornik wstępny podzielony trzema biologicznymi przegrodami, do którego woda dopływa przez trójdzielny osadnik. W zbiorniku wstępnym zachodzą procesy oczyszczania wody. Badania wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód prowadzono od 13 maja 2008 do 1 maja 2009 roku, z przerwą od połowy grudnia 2008 do końca lutego 2009 roku – w tym okresie zarówno zbiornik, jak i dopływy były pokryte grubą warstwą lodu. Próbki wody pobierano w trzech przekrojach badawczych. Oznaczano stężenia azotanów i fosforanów, bezpośrednio w terenie mierzono przewodność i temperaturę wody oraz dokonywano pomiaru pH. Ponadto w pracy omówiono wyniki badań terenowych, laboratoryjnych i inwentaryzacji zlewni z lat 1999-2011. Badania wykazały, że w zbiorniku wstępnym redukowane są stężenia azotanów i maleje przewodność wód. Działanie zbiornika wstępnego nie uchroniło wód zretencjonowanych w zbiorniku Mściwojów od niekorzystnych zakwitów sinic. Dużą rolę w zanieczyszczaniu wód powierzchniowych odgrywa na badanym obszarze nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa zlewni, zanieczyszczenia obszarowe typu rolniczego oraz brak właściwego zagospodarowania terenów wokół samego zbiornika. Podczas ponad 10 lat eksploatacji wytworzyła się w zbiorniku wstępnym warstwa osadów dennych, nastąpiły zmiany w ilości i składzie gatunkowym roślin. W porównaniu do badań przeprowadzonych w latach 2000-2001 zaobserwowano większą redukcję stężeń azotanów, a mniejszą fosforanów.

 

Słowa kluczowe: zbiorniki wstępne, jakość wód powierzchniowych, ochrona wód
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dąbrowska, Jolanta, and Joanna Markowska. "Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #37.
APA Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska (2012). Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #37
ISO 690 DąBROWSKA, Jolanta, MARKOWSKA, Joanna. Jolanta Dąbrowska, Joanna Markowska. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #37.
Adres do korespondencji:
Jolanta Dąbrowska
Instytut Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
Poland
e-mail: jolanta.dabrowska@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 20.01.2012