Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Dorota Walkowiak-Tomczak
Wpływ dostępności tlenu i światła na stabilność antocyjanów w modelowych napojach aroniowych
Streszczenie.

Celem badań było określenie wpływu dostępności tlenu i światła oraz wartości pH na zmiany stężenia antocyjanów w modelowych napojach aroniowych podczas przechowywania. Badane roztwory przygotowano poprzez rozcieńczenie koncentratu soku aroniowego buforem
o pH 3,0 i 5,0 do stężenia antocyjanów 25 mg%. Roztwory przechowywano 6 tygodni w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych, z dostępem lub bez dostępu światła, w temperaturze 10°C. Największą stabilność barwników stwierdzono w próbkach bez dostępu światła, w warunkach względnie beztlenowych. Największa degradacja antocyjanów nastąpiła w próbach z dostępem światła i tlenu, w których ubytek barwników sięgał 90%. Zastosowanie mniejszej wartości pH roztworów modelowych pozwoliło istotnie zwiększyć stabilność antocyjanów we wszystkich próbkach.

 

Słowa kluczowe: antocyjany, stabilność, aronia, przechowywanie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Walkowiak-Tomczak, Dorota. "Wpływ dostępności tlenu i światła na stabilność antocyjanów w modelowych napojach aroniowych." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #35.
APA Dorota Walkowiak-Tomczak (2012). Wpływ dostępności tlenu i światła na stabilność antocyjanów w modelowych napojach aroniowych. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #35
ISO 690 WALKOWIAK-TOMCZAK, Dorota. Wpływ dostępności tlenu i światła na stabilność antocyjanów w modelowych napojach aroniowych. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #35.
Adres do korespondencji:
Dorota Walkowiak-Tomczak
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: tomczak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 13.01.2012