Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Zbigniew Walczak, Michał Starzycki, Małgorzata Smuga-Kogut
Ocena zawartości kwasów tłuszczowych w margarynach funkcjonalnych dostępnych na polskim rynku
Streszczenie.

Celem pracy były oznaczenie i ocena zawartości kwasów tłuszczowych w margarynach funkcjonalnych dostępnych na polskim rynku. Materiał do badań stanowiło 13 margaryn z grupy produktów funkcjonalnych pięciu znanych marek i produktów w obrębie tych marek: A (A1, A2, A3), B (B1, B2, B3), C (C1, C2, C3, C4, C5), D i E. Do analizy składu kwasów tłuszczowych użyto chromatografu gazowego Hewlett Packard typu 5890 Series II. Otrzymaną procentową zawartość kwasów tłuszczowych poddano analizie z wykorzystaniem pakietu Statistica 9.0 metodą analizy skupień. Czynnikami różnicującymi obiekty w każdej z grup są głównie kwasy: oleinowy, linolowy i linolenowy. Najmniej jednorodne obiekty to C5 i A2, najbardziej jednorodne to A1 i A2. Najkorzystniejszym stosunkiem kwasów ω-6 do ω-3, zgodnie z aktualnymi zaleceniami żywieniowymi, wykazał się produkt marki E: 1,61, a najmniej korzystnym produkt marki B1: 6,55.

 

Słowa kluczowe: margaryna, kwasy tłuszczowe, żywność funkcjonalna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Walczak, Zbigniew, et al. "Ocena zawartości kwasów tłuszczowych w margarynach funkcjonalnych dostępnych na polskim rynku." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #34.
APA Zbigniew Walczak, Michał Starzycki, Małgorzata Smuga-Kogut (2012). Ocena zawartości kwasów tłuszczowych w margarynach funkcjonalnych dostępnych na polskim rynku. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #34
ISO 690 WALCZAK, Zbigniew, STARZYCKI, Michał, SMUGA-KOGUT, Małgorzata. Ocena zawartości kwasów tłuszczowych w margarynach funkcjonalnych dostępnych na polskim rynku. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #34.
Adres do korespondencji:
Zbigniew Walczak
Katedra Biochemii i Biotechnologii
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
Poland
e-mail: zbigniew.walczak@tu.koszalin.pl
Zaakceptowano do druku: 13.01.2012