Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Małgorzata Smuga-Kogut, Daria Szymanowska, Grażyna Lewandowicz, Kazimiera Zgórska
Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wpływu obróbki wstępnej celulozy mikrokrystalicznej i bawełny octanem 1-etylo-3-metyloimidazolu na strukturę krystaliczną oraz wydajność hydrolizy i fermentacji etanolowej tych surowców. Ponadto wstępnie oceniono przydatność tej cieczy jonowej do obróbki słomy żytniej. Wykazano, że wstępna obróbka surowców celulozowych: bawełny i celulozy mikrokrystalicznej octanem – cieczą jonową powoduje rekrystalizację tych materiałów od struktury I do struktury II oraz zmniejszenie krystaliczności względnej, jednak nie wpływa na efektywność produkcji etanolu. Octan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy nie hamuje rozwoju komórek drożdży oraz nie wpływa negatywnie na żywotność komórek. Obróbka słomy żytniej cieczą jonową umożliwia hydrolizę enzymatyczną tego surowca, jednak wydajność etanolu z 1 g tak uzyskanej glukozy jest dwukrotnie mniejsza niż w przypadku celulozy mikrokrystalicznej i bawełny.

Słowa kluczowe: bioetanol, słoma żytnia, bawełna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroliza enzymatyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Smuga-Kogut, Małgorzata, et al. "Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #33.
APA Małgorzata Smuga-Kogut1, Daria Szymanowska2, Grażyna Lewandowicz2, Kazimiera Zgórska1 (2012). Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #33
ISO 690 SMUGA-KOGUT, Małgorzata, et al. Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #33.
Adres do korespondencji:
Małgorzata Smuga-Kogut
Katedra Biochemii i Biotechnologii
Politechnika Koszalińska
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
Poland
e-mail: m.smuga@interia.eu
Zaakceptowano do druku: 13.01.2012