Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Ewa Jabłońska-Ryś
Zawartość polifenoli w czekoladach
Streszczenie.

Celem pracy była analiza dostępnych na rynku czekolad pełnych o zróżnicowanym udziale miazgi kakaowej pod względem zawartości związków polifenolowych. Trzydzieści czekolad, w tym białe (3), mleczne (6), deserowe (13) oraz gorzkie (8), zakupiono w sklepach na terenie Lublina. Modyfikacje w metodyce ekstrakcji (czas, temperatura oraz zastosowanie ultradźwięków) miały istotny wpływ na poziom odzysku polifenoli. Zawartość tych związków w analizowanych czekoladach była istotnie różna (p < 0,05). Największą zawartość polifenoli stwierdzono w czekoladzie G5 (czekolada gorzka, 85% miazgi kakaowej) – 3128,71 mg w 100 g. Zawartość polifenoli w czekoladach białych była najmniejsza spośród wszystkich czekolad.

 

Słowa kluczowe: polifenole, czekolada biała, czekolada mleczna, czekolada deserowa, czekolada gorzka
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_30.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jabłońska-Ryś, Ewa. "Zawartość polifenoli w czekoladach." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #30.
APA Ewa Jabłońska-Ryś (2012). Zawartość polifenoli w czekoladach. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #30
ISO 690 JABłOńSKA-RYś, Ewa. Zawartość polifenoli w czekoladach. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #30.
Adres do korespondencji:
Ewa Jabłońska-Ryś
Katedra Technologii Owoców
Warzyw i Grzybów
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
Poland
e-mail: ewa.jablonska-rys@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 13.01.2012