Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Karolina M. Wójciak
Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi
Streszczenie.

In the study special attention was paid to the differences between meat produced by organic methods compared to mass produced meat. The most frequently appearing differences between the organic and conventional meat products concerning physico-chemical features, the nutritional values, the sensory evaluation and oxidative stability have been discussed. In the study the legislative situation concerning animal biodynamic production system, its control and certification, as well as marking of the organic products have been shown.

 

Słowa kluczowe: meat, organic food, quality
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wójciak, Karolina M.. "Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi." Nauka Przyr. Technol. 6.1 (2012): #3.
APA Karolina M. Wójciak (2012). Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi. Nauka Przyr. Technol. 6 (1), #3
ISO 690 WóJCIAK, Karolina M.. Jakość mięsa i wyrobów mięsnych produkowanych metodami ekologicznymi. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.1: #3.
Adres do korespondencji:
Karolina M. Wójciak
Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Skromna 8
20-704 Lublin
Poland
e-mail: karolina.wojciak@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 29.06.2011