Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Radosław Białachowski, Dominik Paukszta, Grażyna Lewandowicz
Wpływ fazy krystalicznej celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej
Streszczenie.

W pracy podjęto próbę oceny wpływu obecności frakcji krystalicznej celulozy siarczanowej na efektywność hydrolizy z zastosowaniem różnych komercyjnych preparatów enzymów celulolitycznych. W pierwszym etapie porównano wydajność procesu katalizowanego za pomocą celulazy z Aspergillus sp. oraz celulazy z Trichoderma reesei ATCC 26921. Oceniono także wpływ dodatku β-glukozydazy (Novozym 188) na stopień konwersji celulozy. Stwierdzono, że celulaza z T. reesei jest znacznie bardziej efektywnym preparatem enzymatycznym niż enzym pochodzący z Aspergillus sp. Najwyższy stopień konwersji, równy 50%, uzyskano po 48 h
z zastosowaniem 0,075 ml/g s.m. celulazy z T. reesei i 0,025 ml/g s.m. β-glukozydazy. W wyniku analizy metodą szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej stwierdzono, że frakcja celulozy pozostała po hydrolizie enzymatycznej ma wyższy stopień krystaliczności niż surowiec. Wskazuje to na większe powinowactwo stosowanych enzymów do amorficznej frakcji celulozy.

 

Słowa kluczowe: celuloza, hydroliza enzymatyczna, struktura krystaliczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Białachowski, Radosław, et al. "Wpływ fazy krystalicznej celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #29.
APA Radosław Białachowski1, Dominik Paukszta2, Grażyna Lewandowicz1 (2012). Wpływ fazy krystalicznej celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #29
ISO 690 BIAłACHOWSKI, Radosław, PAUKSZTA, Dominik, LEWANDOWICZ, Grażyna. Wpływ fazy krystalicznej celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #29.
Adres do korespondencji:
Radosław Białachowski
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 48
60-627 Poznań
Poland
e-mail: rbialach@up.po¬znan.p
Zaakceptowano do druku: 13.01.2012