Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sylwia Kaczmarek, Kinga Matysiak, Roman Kierzek
Ocena wrażliwości Sorghum vulgare L. na wybrane substancje aktywne herbicydów
Streszczenie.

Celem badań przeprowadzonych w latach 2008 i 2009 była ocena skuteczności chwastobójczej oraz selektywności wybranych herbicydów i ich mieszanin w uprawie sorga zwyczajnego odmiany ‘Sucrosorgo 506’. Ścisłe doświadczenia polowe przeprowadzono na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze należącej do Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. W badaniach oceniano następujące substancje aktywne herbicydów: s-metolachlor (Dual Gold 960 EC) + tifensulfuron metylowy (Refine 75 WG), s-metolachlor (Dual Gold 960 EC) + tribenuron metylowy (Granstar 75 WG), tribenuron metylowy (Granstar 75 WG) + fluro­ksypyr (Starane 250 EC), chlopyralid (Lontrel 300 SL) + MCPA (Chwastox Extra 300 SL), mezotrion (Callisto 100 SC), fluroksypyr (Starane 250 EC) + dikamba (Banvel 480 SL). Wymienione herbicydy nie są zarejestrowane w uprawie sorga, dlatego też w podjętych badaniach szczególną uwagę zwrócono na wrażliwość sorga wobec stosowanych substancji aktywnych herbicydów. Wszystkie oceniane herbicydy charakteryzowały się bardzo dużą skutecznością chwastobójczą. Największy wzrost świeżej masy roślin sorga zwyczajnego stwierdzono w obiektach, w których stosowano Dual Gold 960 EC + Refine 75 WG oraz Dual Gold 960 EC + Granstar 75 WG, natomiast zwiększenie obsady roślin – w obiektach, w których aplikowano Granstar 75 WG + Starane 250 EC oraz Dual Gold 960 EC + Refine 75 WG.

Słowa kluczowe: herbicydy, selektywność, Sorghum vulgare, sorgo zwyczajne, zachwaszczenie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kaczmarek, Sylwia, et al. "Ocena wrażliwości Sorghum vulgare L. na wybrane substancje aktywne herbicydów." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #27.
APA Sylwia Kaczmarek, Kinga Matysiak, Roman Kierzek (2012). Ocena wrażliwości Sorghum vulgare L. na wybrane substancje aktywne herbicydów. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #27
ISO 690 KACZMAREK, Sylwia, MATYSIAK, Kinga, KIERZEK, Roman. Ocena wrażliwości Sorghum vulgare L. na wybrane substancje aktywne herbicydów. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #27.
Adres do korespondencji:
Sylwia Kaczmarek
Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Węgorka 20
60-318 Poznań
Poland
e-mail: S.Kaczmarek@iorpib.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 2.01.2012