Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Agnieszka Buczaj
Badania poziomu zapylenia w wybranych młynach gospodarczych w województwie lubelskim
Streszczenie.

Celem realizowanego tematu było przeprowadzenie pomiarów zapylenia na stanowiskach pracy w młynach gospodarczych i określenie poziomu narażenia pracowników na pył zbożowo-mączny podczas wykonywania pracy. Badania były zlokalizowane w sześciu młynach gospodarczych na terenie województwa lubelskiego, prowadzących działalność związaną z przemiałem zbóż. Mierzono zapylenie na stanowisku młynarza, pakowacza i rozładunkowego.
W młynach gospodarczych na wszystkich badanych stanowiskach zostały przekroczone normatywy higieniczne związane z pyleniem. Praca na tych stanowiskach wiąże się z bardzo dużym narażeniem na powstawanie chorób pyłopochodnych, co wynika z drażniącego i uczulającego działania pyłu mącznego.

Słowa kluczowe: zapylenie, młyn gospodarczy, pył zbożowy i mączny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buczaj, Agnieszka. "Badania poziomu zapylenia w wybranych młynach gospodarczych w województwie lubelskim." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #25.
APA Agnieszka Buczaj (2012). Badania poziomu zapylenia w wybranych młynach gospodarczych w województwie lubelskim. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #25
ISO 690 BUCZAJ, Agnieszka. Badania poziomu zapylenia w wybranych młynach gospodarczych w województwie lubelskim. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #25.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Buczaj
Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Poland
e-mail: a.buczaj@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 2.01.2012