Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Krzysztof Wójcik
Wpływ wielkości pilarki spalinowej i długości jej prowadnicy na wielkość drgań emitowanych podczas okrzesywania
Streszczenie.

W opracowaniu przedstawiono zagadnienie związane z wpływem wielkości pilarki (głównie pojemności skokowej, ale też mocy i masy) i długości jej prowadnicy na drgania emitowane podczas okrzesywania drzew na stanowisku testowym. Otrzymane wielkości drgań w znacznym stopniu różnią się od danych podawanych przez producentów i w większości przypadków nie pozwalają pilarzowi na 8-godzinny czas pracy. Stwierdzono również, że drgania o większej wartości występują podczas okrzesywania zazwyczaj na przednim uchwycie pilarki. W przypadku parametrów wielkościowych charakteryzujących pilarki stwierdzono, że nie wpływają one w znacznym stopniu na wielkość emitowanych przez nie drgań podczas okrzesywania, natomiast w przypadku długości prowadnicy można stwierdzić duży wpływ tego parametru na drgania występujące na uchwytach pilarki. Najlepszymi parametrami drganiowymi podczas okrzesywania charakteryzują się modele większe z grupy pilarek średnich wyposażone w prowadnice o średniej długości.

 

Słowa kluczowe: pilarka spalinowa, okrzesywanie, drgania, bezpieczeństwo pracy, dopuszczalny czas pracy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_24.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wójcik, Krzysztof. "Wpływ wielkości pilarki spalinowej i długości jej prowadnicy na wielkość drgań emitowanych podczas okrzesywania." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #24.
APA Krzysztof Wójcik (2012). Wpływ wielkości pilarki spalinowej i długości jej prowadnicy na wielkość drgań emitowanych podczas okrzesywania. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #24
ISO 690 WóJCIK, Krzysztof. Wpływ wielkości pilarki spalinowej i długości jej prowadnicy na wielkość drgań emitowanych podczas okrzesywania. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #24.
Adres do korespondencji:
Krzysztof Wójcik
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-767 Warszawa
Poland
e-mail: krzysztof_wojcik@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 9.12.2011