Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Wiesława Ł. Nowacka
Choroby zawodowe w polskim leśnictwie – rosnący problem
Streszczenie.

 

W pracy omówiono zagadnienie chorób zawodowych w polskim leśnictwie, które w ostatnich latach nabrało istotnego znaczenia. Praca zawodowa w leśnictwie jest pracą szczególnie niebezpieczną i ciężką, wykonywaną w ciągłym zagrożeniu różnorodnymi czynnikami materialnego środowiska pracy. Podstawowe zagrożenie ze strony środowiska pracy w leśnictwie, prowadzące do choroby zawodowej, to hałas. W wyniku narażenia nań powstaje obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu. Narażenie na wibracje miejscowe i ogólne prowadzi do zaistnienia zespołu wibracyjnego. Zagrożenia biologiczne w leśnictwie prowadzą do zachorowań na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W warunkach zagrożenia ze strony warunków pracy lub jej charakteru zatrudnionych jest w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) blisko 2500 osób. W latach 2004-2009 łącznie prawomocnie stwierdzono ponad 1600 przypadków chorób zawodowych. Trend wzrostowy liczby rejestrowanych chorób zawodowych utrzymuje się w leśnictwie od przeszło dwu dekad. Zasadniczy wpływ na to ma rosnące zagrożenie chorobami odkleszczowymi. PGL LP realizuje szereg działań w zakresie profilaktyki chorób zawodowych. Zaliczyć tu można: badania na obecność przeciwciał boreliozy (w badanym okresie wykonano ich blisko 54 tys.), szczepienia przeciwko KZM (ponad 22 tys.), skierowania na leczenie sanatoryjne (około 100 w badanym okresie). W artykule oszacowano na podstawie dostępnych danych liczbowych bezpośrednie koszty chorób zawodowych w leśnictwie.

 

Słowa kluczowe: choroby zawodowe w leśnictwie, zagrożenia środowiskowe, borelioza, KZM – kleszczowe zapalenie mózgu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_6_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowacka, Wiesława Ł.. "Choroby zawodowe w polskim leśnictwie – rosnący problem." Nauka Przyr. Technol. 6.2 (2012): #23.
APA Wiesława Ł. Nowacka (2012). Choroby zawodowe w polskim leśnictwie – rosnący problem. Nauka Przyr. Technol. 6 (2), #23
ISO 690 NOWACKA, Wiesława Ł.. Choroby zawodowe w polskim leśnictwie – rosnący problem. Nauka Przyr. Technol., 2012, 6.2: #23.
Adres do korespondencji:
Wiesława Ł. Nowacka
Katedra Użytkowania Lasu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland

e-mail: wieslawa.nowacka@wl.sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 9.12.2011